Oбучения в Европа

Начало | Текущо обучение и международен обмен на магистрати | Oбучения в Европа

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в краткосрочни стажове за административни ръководители по Програма за обмен 2018

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в краткосрочни стажове за административни ръководители на съдилища и прокуратури – част от нейната Програма за обмен 2018. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието координира заявяването на заинтересуваните магистрати, като подборът и разпределението се извършва директно от ЕМСО

1 – Дати и място на провеждане на стажа:

В рамките на Програмата одобрените български магистрати ще имат възможност да проведат специализирани стажове от 3 до 5 дни при техен колега в страна членка на ЕС, съобразно реда и условията, възприети в Европейската мрежа за съдебно обучение.

2 – Условия за кандидатстване:

За нея ще могат да кандидатстват български съдии, прокурори и следователи, които владеят отлично език, на който ще се провежда стажа. Темите, които е препоръчително да се засегнат, са изброени в поканата за кандидатстване  -EN and FR.

Заявките за участие се попълват електронно, съобразно приложените указания и се изпращат в Европейската мрежа за съдебно обучение до 18.00 часа на 15-ти декември 2017г. (петък). ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидата след този срок.

Заявките за участие се изпращат на английски или френски език.

Задължително е предоставянето на документ за владеене на език, който доказва владеене на съответния чужд език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата европейска езикова рамка. Диплома от завършена езикова гимназия или паралелка с усилено изучаване на езика е допустима, както и всякакъв друг документ, издаден на български език

Ако кандидатът е предоставял вече такъв документ при електронно кандидатстване за Програмата за обмен, може да пропусне да приложи такъв, но следва да уведоми лицата за контакт, дадени в точка №20

3 – Критерии за участие:

За тази покана ще могат да кандидатстват всички административни ръководители на съдилища и прокуратури и техните заместници, като предимство ще се дава на тези от тях, които:

             ·   Не са участвали в предишни краткосрочни и дългосрочни стажове по Програмата за обмен;

             ·   Кандидатствали са, но не са били одобрени при други покани за Програмата за обмен

             ·   Заявили са готовност през септември 2017 да приемат на специализиран обмен техен колега от ЕС през 2018.

             ·   Не са участвали за предходните 12 месеца в международни обучения/стажове, организирани от Националния институт на правосъдието.

             ·   Участвали са активно в организирането на Програмата за обмен в страната като приемаща институция или са приемали на индивидуален стаж европейски магистрати в България.

4 – Указания за попълване на електронната заявка:

 1. Запознайте се с указанията за попълване на ЕМСО – EN and FR.
 2. Влизате на сайта http://ejtn-exchange.azurewebsites.net
 3. Натискате бутона за краткосрочни стажове (Short Term exchanges/Stages court).
 4. Игнорирайте изискването за въвеждане на код.
 5. Натиснете бутона за кандидатстване (Apply/Postuler).
 6. Въведете коректно всички изисквани данни от ЕМСО в информационните кутийки.
 7. В кутийката за служебен електронен адрес (Office E-Mail / E-Mail professionnel), моля попълнете имейла, с който да бъде водена бъдещата кореспонденция с ЕМСО без значение дали е личен или професионален. Не въвеждайте общи имейли на институцията, в която работите, а само персонален
 8. Задължително в кутийката за вида дела, което разглеждате (Please indicate the type of cases you predominantly handle (ie. General civil or criminal cases, specialisation) / Veuillez indiquer le type de contentieux traités (ex. civil ou pénal / spécialisation) въведете длъжността, която заемате (Court President or Chief Prosecutor). Заместниците на административните ръководители въвеждат същото
 9. Задължително след таблицата с предложените места, в кутийката за вида на обмена (Type of Exchange / Type de stage) отбележете Specialised/Spécialisé.
 10. Ако не излиза кутия Specialised/Spécialisé, а Group/groupe отбележете нея.
 11. Задължително в кутийката за продължителността на обмена (Length / Durée) отбележете 1 week / 1 semaine или No preference / Pas de préférence
 12. Задължително в кутийката за Вашата специализация (Please indicate your specialisation or any special interest / Veuillez indiquer votre spécialisation ou tout intérêt particulier) отбележете Друга (Other/Autre).
 13. Задължително в кутийката за уточнение на специализацията (If other, please specify / Si autre, veuillez préciser) въведете длъжността, която заемате (Court President or Chief Prosecutor). Заместниците на административните ръководители въвеждат същото
 14. Уверете се, че Вашия избор от комбинация държава-йерархично ниво-работен език наистина се предлага от списъка с предложения
 15. Натиснете бутона (Add documents/Adjouter les documents) за прилагане и изпращане на документи, изисквани от това обявление (сертификат за владеене на език и други). Автоматично ще Ви излезе имейл прозорец с необходимия адрес. Приложете въпросните документи и го изпратете на адресата. Не прилагайте документи, ако сте изпращали вече такива за кандидатстване по дейности на Програмата за обмен, но изпратете имейл на автоматично посочения адресат, за да го уведомите за това
 16. Ако имате технически проблем с изпращането на въпросното писмо, моля затворете го, изпратете желаната от Вас информация директно на лицата за контакт от т.20 в отделен имейл извън електронната система и игнорирайте това изискване в електронната заявка.
 17. Натиснете бутона за потвърждение (Submit application/Envoyer la candidature). Това изпраща в ЕМСО Вашата заявка.
 18. На екрана Ви се изписва потвърждение за приетата заявка с уникален код. Запишете и запазете този код някъде, защото ще Ви е необходим по-късно.
 19. Ще получите имейл с потвърждение от ЕМСО за регистрирането на Вашата заявка с код до 48 часа. Ако не получите такъв, проверете в спама на електронната си поща и след това се свържете с екипа на Обменната програма на адрес exchangeprogramme@ejtn.eu, за да ги информирате за проблема.
 20. Кандидатстването се извършва изцяло от начало до край. Не можете да запазите част от информацията и да продължите по-късно. Ако прекъснете попълването на заявката по каквато и да било причина, ще се наложи да я започнете отначало.

20.  За допълнителна информация и съдействие се обръщайте към служителите на дирекция „Институционални и международни отношения” на НИП програмни координатори Ралица Иванова (r.ivanova@nij.bg, тел. №02/9359 154) и Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg, тел. №02/9359 118).

За повече информация виж приложенията:

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ EN / FR

НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (моля обърнете внимание на подчертаните в жълто параграфи)– EN / FR

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ EN / FR

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – EN / FR


назад