Oбучения в Европа

Начало | Текущо обучение и международен обмен на магистрати | Oбучения в Европа

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в дългосрочни стажове по Програма за обмен 2018

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в дългосрочни стажове в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в рамките на Програма за обмен 2018. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието координира заявяването на заинтересуваните магистрати, като подборът и разпределението се извършва директно от ЕМСО.

1 – Дати и място на провеждане на стажа:

В рамките на Програмата одобрените български магистрати ще имат възможност да проведат 4-месечен стаж в Евроджъст, 6- или 10-месечен стаж в СЕС и 12-месечен стаж в ЕСПЧ съобразно реда и условията, възприети от Европейската мрежа за съдебно обучение.

2 – Условия за кандидатстване:

В Програмата ще могат да кандидатстват български съдии, прокурори и следователи, които владеят отлично езика, на който ще се провежда стажа. Свободните места и изискванията са дадени в таблицата на електронната заявка за участие в сайта на ЕМСО, която е EN / FR

Кандидатите следва да имат предварително разрешение за кандидатстване от прекия си административен ръководител, което да приложат към заявката си при кандидатстването.

Заявките за участие се попълват електронно, съобразно приложените указания и се изпращат в Европейската мрежа за съдебно обучение до 18.00 часа на 15-ти декември 2017г. (петък).

ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидата след този срок.

Заявките за участие се попълват на английски или френски език.

Задължително е предоставянето на документ за владеене на език, който доказва владеене на съответния чужд език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата европейска езикова рамка. Диплома от завършена езикова гимназия или паралелка с усилено изучаване на езика е допустима, както и всякакъв друг документ, издаден на български език

Кандидатът трябва да попълни автобиография по образец на езика на стажа.

3 – Критерии за участие:

За тази покана ще могат да кандидатстват всички български съдии, прокурори и следователи, като предимство ще се дава на тези от тях, които:

             ·   Не са участвали в предишни краткосрочни и дългосрочни стажове по Програмата за обмен;

             ·   Кандидатствали са, но не са били одобрени при други покани за Програмата за обмен;

             ·   Не са участвали за предходните 12 месеца в международни обучения/стажове, организирани от Националния институт на правосъдието с цел да се избегне дублирането на обучения и участници;

             ·   Участвали са активно в организирането на Програмата за обмен в страната като приемаща институция или са приемали на индивидуален стаж европейски магистрати в България.

4 – Указания за попълване:

 1. Запознайте се с указанията за попълване на ЕМСО – EN / FR
 2. Влизате на сайта https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.
 3. Натискате бутона за дългосрочни стажове (Long Term Training periods/Stages de longue durée).
 4. Игнорирайте изискването за въвеждане на код.
 5. Натиснете бутона за кандидатстване (Apply/Postuler).
 6. Задължително отбележете в началото, че сте наясно, че без разрешение на административния Ви ръководител кандидатурата Ви няма да бъде приета.
 7. Въведете коректно изискваните данни от ЕМСО в информационните кутийки.
 8. В кутийката за служебен електронен адрес (Office E-Mail / E-Mail professionnel), моля попълнете имейла, с който да бъде водена бъдещата кореспонденция с ЕМСО без значение дали е личен или професионален. Не въвеждайте общи имейли на институцията, в която работите, а само персонален
 9. Натиснете бутона (Add documents/Adjouter les documents) за прилагане и изпращане на документи, изисквани от това обявление (сертификат за владеене на език, автобиография и разрешение от административния ръководител). Автоматично ще Ви излезе имейл прозорец с необходимия адрес. Приложете въпросните документи и го изпратете на адресата.
 10. Не прилагайте сертификат за владеене на език, ако сте изпращали вече такива за кандидатстване по дейности на Програмата за обмен, но изпратете имейл на автоматично посочения адресат, за да го уведомите за това
 11. Ако имате технически проблем с изпращането на въпросното писмо, моля затворете го, изпратете желаната от Вас информация директно на лицата за контакт от т.16 в отделен имейл извън електронната система и игнорирайте това изискване в електронната заявка.
 12. Натиснете бутона за потвърждение (Submit application/Envoyer la candidature). Това изпраща в ЕМСО Вашата заявка.
 13. Ще получите потвърдителен имейл от ЕМСО за регистрирането на Вашата заявка с код до 48 часа. Ако не получите такъв, проверете в спама на електронната си поща и след това се свържете с екипа на Обменната програма на адрес exchangeprogramme@ejtn.eu, за да ги информирате за проблема.
 14. На екрана трябва да Ви се изпишат потвърждение за приетата заявка с уникален код. Запишете и запазете този код някъде, защото ще Ви е необходим по-късно
 15. Кандидатстването се извършва изцяло от начало до край. Не можете да запазите част от информацията и да продължите по-късно. Ако прекъснете попълването на заявката по каквато и да било причина, ще се наложи да я започнете отначало.
 16. За допълнителна информация и съдействие се обръщайте към служителите на дирекция „Институционални и международни отношения” на НИП програмни координатори Ралица Иванова (r.ivanova@nij.bg, тел. №02/9359 154) и Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg, тел. №02/9359 118).

 

За повече информация виж приложенията:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕEN/ FR

ФОРМУЛЯР ЗА АВТОБИОГРАФИЯ  И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ  Europass CV

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ EN / FR

НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (моля обърнете внимание на подчертаните в жълто параграфи)– EN / FR

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ EN / FR

 


назад