Oбучения в Европа

Начало | Текущо обучение и международен обмен на магистрати | Oбучения в Европа

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в краткосрочни стажове по Програма за обмен 2018

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в Програма за обмен 2018. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието координира заявяването на заинтересуваните магистрати, като подборът и разпределението се извършва директно от ЕМСО.

1 – Дати и място на провеждане на стажа:

В рамките на Програмата одобрените български магистрати ще имат възможност да проведат едноседмични или двуседмични стажове в съдебната система на страна членка на ЕС, съобразно реда и условията, възприети в Европейската мрежа за съдебно обучение.

2 – Условия за кандидатстване:

За нея ще могат да кандидатстват български съдии, прокурори и следователи, които владеят отлично език, на който ще се провежда стажа. Свободните места са дадени в таблицата на електронната заявка за участие в сайта на ЕМСО, която е приложена и тук.

Заявките за участие се попълват електронно, съобразно приложените указания и се изпращат в Европейската мрежа за съдебно обучение до 18.00 часа на 15-ти декември 2017г. (петък).

ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидата след този срок.

Заявките за участие се попълват на английски или френски език.

Задължително е предоставянето на документ за владеене на език, който доказва владеене на съответния чужд език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата европейска езикова рамка. Диплома от завършена езикова гимназия или паралелка с усилено изучаване на езика е допустима, както и всякакъв друг документ на български език

Ако кандидатът е предоставял вече такъв документ при електронно кандидатстване за Програмата за обмен, може да пропусне да приложи такъв, но следва да уведоми лицата за контакт, дадени в точка №16

3 – Критерии за участие:

За тази покана ще могат да кандидатстват всички български съдии, прокурори и следователи, като предимство ще се дава на тези от тях, които:

             ·   Не са участвали в предишни краткосрочни и дългосрочни стажове по Програмата за обмен;

             ·   Кандидатствали са, но не са били одобрени при други покани за Програмата за обмен;

             ·   Заявят готовност да приемат на едноседмичен обмен техен колега от ЕС през 2018 г.;

             ·   Не са участвали за предходните 12 месеца в международни обучения/стажове, организирани от Националния институт на правосъдието

             ·   Участвали са активно в организирането на Програмата за обмен в страната като приемаща институция или са приемали на индивидуален стаж европейски магистрати в България.

4 – Указания за попълване:

 1. Запознайте се с указанията за попълване на ЕМСО – EN / FR
 2. Влизате на сайта https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.
 3. Натискате бутона за краткосрочни стажове (Short Term exchanges/Stages court).
 4. Игнорирайте изискването за въвеждане на код.
 5. Натиснете бутона за кандидатстване (Apply/Postuler).
 6. Въведете коректно изискваните данни от ЕМСО в информационните кутийки.
 7. В кутийката за служебен електронен адрес (Office E-Mail / E-Mail professionnel), моля попълнете имейла, на  който желаете да бъде водена бъдещата кореспонденция с ЕМСО без значение дали е личен или професионален. Не въвеждайте общи имейли на институцията, в която работите, а само персонален
 8. Задължително след таблицата с предложените места, в кутийката за вида на обмена (Type of Exchange / Type de stage) отбележете General group or individual/Généraliste groupe ou individuel
 9. Уверете се, че Вашия избор от комбинация държава-работен език наистина се предлага от списъка с предложения
 10. Натиснете бутона (Add documents/Adjouter les documents) за прилагане и изпращане на документи, изисквани от това обявление (сертификат за владеене на език). Автоматично ще Ви излезе имейл прозорец с необходимия адрес. Приложете въпросните документи и го изпратете на адресата. Не прилагайте документи, ако сте изпращали вече такива за кандидатстване по дейности на Програмата за обмен, но изпратете имейл на автоматично посочения адресат, за да го уведомите за това
 11. В същото писмо, в което Ви се дава възможност да прилагате документи, заявете дали желаете да приемете на едноседмичен обмен Ваш колега през 2018 без значение дали въобще прилагате такива. Ако не желаете да домакинствате, игнорирайте тази възможност и изпратете имейла, само ако прилагате документи.
 12. Ако имате технически проблем с изпращането на въпросното писмо, моля затворете го, изпратете желаната от Вас информация директно на лицата за контакт от т.17 в отделен имейл извън електронната система и игнорирайте това изискване в електронната заявка.
 13. Натиснете бутона за потвърждение (Submit application/Envoyer la candidature). Това изпраща в ЕМСО Вашата заявка.
 14. На екрана трябва да Ви се изпишат потвърждение за приетата заявка с уникален код. Запишете и запазете този код някъде, защото ще Ви е необходим по-късно
 15. Ще получите имейл с потвърждение от ЕМСО за регистрирането на Вашата заявка с код до 48 часа. Ако не получите такъв, проверете в спама на електронната си поща и след това се свържете с екипа на Обменната програма на адрес exchangeprogramme@ejtn.eu, за да ги информирате за проблема.
 16. Кандидатстването се извършва изцяло от начало до край. Не можете да запазите част от информацията и да продължите по-късно. Ако прекъснете попълването на заявката по каквато и да било причина, ще се наложи да я започнете отначало.

17.  За допълнителна информация и съдействие се обръщайте към служителите на дирекция „Институционални и международни отношения” на НИП програмни координатори Ралица Иванова (r.ivanova@nij.bg, тел. №02/9359 154) и Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg, тел. №02/9359 118).

 

За повече информация виж приложенията:

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ EN / FR

НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (моля обърнете внимание на подчертаните в жълто параграфи)– EN / FR

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ EN / FR


назад