Чуждоезиково обучение

Начало | Ново: Проект по ОПДУ 2017 | Чуждоезиково обучение

Чуждоезиково обучение

     

 

19.04.2018

 

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка с Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” публикуваме списъците с класираните участници по градове и групи, които ще имат възможност да се включат в следните присъствени обучения:

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 - самостоятелно ползване на езика съгласно Общата европейска референтна езикова рамка;

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 - свободно владеене и ползване на езика съгласно Общата европейска референтна езикова рамка;

 

• Присъствени специализирани езикови курсове по английски и френски език по юридическа терминология.

 

Разпределението по градове и групи е извършено от изпълнителя по дейността - "ЦЕБО-99" ООД - "Училища ЕВРОПА".

 

Класираните участници следва да потвърдят участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в списъците по градове. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 25 април 2018 г., сряда.

 

 

Типов договор

 

 

БЛАГОЕВГРАД

БУРГАС

ВАРНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИДИН

ВРАЦА

ГАБРОВО

ДОБРИЧ

ДУПНИЦА

ИХТИМАН

КЪРДЖАЛИ

КЮСТЕНДИЛ

ЛОВЕЧ - промяна 20.04.18, 16,50 ч.

МОНТАНА

ПАЗАРДЖИК

ПЕРНИК

ПЕТРИЧ

ПЛЕВЕН

ПЛОВДИВ

РАЗГРАД

РУСЕ

СИЛИСТРА

СЛИВЕН

СМОЛЯН

СОФИЯ

СТАРА ЗАГОРА

ТЪРГОВИЩЕ

ХАСКОВО

ШУМЕН

ЯМБОЛ

 

 

===================================================================================================================

 

 

20.03.2018

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка със стартиране на Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език”магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следните присъствени обучения:

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

 

• Присъствени специализирани езикови курсове по английски и френски език по юридическа терминология с продължителност 36 учебни часа.

 

Допълнително НИП ще предложи и електронен дистанционен вариант на обученията по английски и френски език за нива по общ език В1, В2 и С1, без специализирани езикови курсове по юридическа терминология.

 

Присъствените езикови обучения са планирани да започнат в периода 1 – 14 май 2018 г. и ще обхванат до края на годината 940 обучаеми – съдии, прокурори, следователи и съдебни служители. 

 

Кандидатите за участие в присъствените обучения следва да попълнят електронна заявка, съдържаща и входящ тест за установяване нива по английски и френски език от В1 до С1 съгласно Европейската референтна езикова рамка, в срок до 30 март 2018 г., петък, 17,30 ч. Регистрационната форма и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/8wQyVpQaKo8q9GOi2

 

Входящите тестове ще се провеждат от „ЦЕБО-99” ООД, ползвател на марката за услуги „Училища ЕВРОПА”, избрано за изпълнител по реда на ЗОП. Групите ще бъдат съставени на база резултатите от входящите тестове и географското местоположение на участниците, като освен в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас има възможност за провеждане на обучения и в окръжните центрове в страната. Всички курсове ще бъдат осъществявани в извънработно време, като графиците ще се уточнят след сформиране на групите.

 

Обучаеми, преминали курсове по английски и френски език на ниво B2 и C1 по предходни проекти с езиково обучение по ОПАК, ще имат възможност да се включат в езиковите курсове, покриващи по-високо ниво на обучение и/или юридическа терминология по същия език, без да полагат входящ тест. Те следва да попълнят единствено електронната заявка. Няма да бъдат допускани участници, преминали същото или по-високо ниво на обучение по предходните проекти, изпълнявани от НИП.

 

Всички класирани участници в чуждоезиковите обучения ще сключат индивидуални договори с дружеството изпълнител „ЦЕБО-99”. 

Общ английски и френски език

Учебните занятия се водят по съвременни учебни системи за обучение на възрастни на водещи британски и френски издателства като Macmillan, Cambridge University Press и CLE International. Те са съобразени и предвидени за широк спектър от нива на езикова компетентност и обхващат препоръчителния хорариум от 120 учебни часа за всяко ниво при интензивност от 6 учебни часа седмично (5 месеца). При готовност на обучаемите в дадена група и по преценка на преподавателя интензивността на графика може да бъде увеличена с оглед провеждането на курса за 3 или 4 месеца. Обученията ще приключват с изпит и издаване на сертификат за успешно завършен курс след проведен тест от изпълнителя.

 

Подбраните учебни помагала развиват паралелно четирите основни езикови умения – слушане, четене, говорене и писане, като са базирани върху интегрирано учебно съдържание, което дава систематични познания за граматиката и функциите на езика. Разнообразието от теми изгражда и допълва основния речников запас на обучаемите, като ги „потапя” в средата на езика и задълбочава не само техните езикови познания, но и социокултурната им компетентност.

 

Учебните системи са структурирани по начин, който дава възможност на  преподавателя да разширява, допълва и адаптира предвиденото учебно съдържание в зависимост от интереса и езиковите нужди на обучаемите. Представят се възможности за задълбочаване, анализиране и персонализиране на изучаваните теми и области на познанието.

 

Юридическа терминология – английски и френски език

 

Обучението по програмите International Legal English по английски език и Le Français Juridique по френски език е предвидено за широк спектър от нива на езикова компетентност и обхваща препоръчителния хорариум от 36 учебни часа за всяко ниво, при интензивност от 6 учебни часа седмично (2 месеца). Обученията ще приключват с изпит и издаване на сертификат за успешно завършен курс след проведен тест от изпълнителя.

 

Обучението се осъществява чрез оригинални материали на водещите британски и френски издателства Cambridge University Press, Macmillan, Express Publishing, CLE International, Hachette и Софийски университет. Курсовете включват академичен и професионален контекст, а използването на правни текстове и казуси помага на учещите да развият тяхното разбиране за правото, като същевременно развиват езиковите си умения.

 

Курсовете по юридическа терминология поставят акцент върху усвояването и развиването на речниковия състав на обучаемите по интересен и интерактивен начин. Обучението включва интегриран електронен формат с онлайн упражнения, образователни ресурси и материали, както и самообучителни ресурси в електронна среда, до които се осигурява достъп чрез интерактивната онлайн платформа за езикова подготовка и консултации E-Learning 2020 на „ЦЕБО-99”.

 

Методика на обучението

 

Методиката на обучение съчетава принципите на комуникативния подход, възприети в съвременното чуждоезиково обучение, с някои доказани форми на преподаване и упражняване. Обучаемите използват езика като средство за общуване в реалистични комуникативни ситуации. Развиването на уменията, свързани с общуването (слушане, четене, говорене и писане), е градирано и съобразено с нивото на езикова компетентност на обучаемите. Използваната комуникативна методика акцентира на активното участие на обучаемите във всеки един етап от приетия модел на обучение.

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152; 

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158; 

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

Практическа информация 

 

 

===================================================================================================================

 

 

14.09.2017

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Във връзка със стартирането на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), през м. май - юни т. г. бе проведено проучване на интереса за участие на магистратите и съдебните служители в чуждоезиково обучение. Над 2200 представители на органите на съдебната власт изразиха желание да се включат в курсове за повишаване на езиковата подготовка по английски и френски език. Националният институт на правосъдието обоснова пред Управляващия орган на ОПДУ стратегическото значение на езиковото обучение за развитието на професионални умения и компетентности в съдебната система.  ОПДУ прие, че чуждоезиковото обучение е приоритет на Националния институт на правосъдието и одобри провеждането му по проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП". По проекта са планирани  езикови курсове по английски и френски език, както следва: 

 

- самостоятелно ползване на езика - нива B1, B2 (120 учебни часа);

- свободно владеене и ползване на езика - ниво C1(120 учебни часа);

- юридическа терминология (36 учебни часа). 

 

Те ще бъдат реализирани в присъствена и дистанционна форма на обучение от изпълнител, избран по реда на ЗОП. Присъствената форма на обучение ще се осъществи в рамките на сформирани  групи от обучаеми по апелативните и окръжните центрове в страната. 

 

Присъственото езиково обучение е планирано да обхване до края на 2018 г. 940 обучаеми (съдии, прокурори, следователи и съдебни служители), а дистанционното обучение -  60 представители на целевата група. 

 

В тази връзка разчитам на Вашето съдействие за попълване на следната анкета в срок до 30 септември 2017 г. 

 

Информацията от настоящата анкета е необходима за сформирането на групите от потенциални участници в курсовете по чуждоезиково обучение, която ще предоставим на изпълнителя, избран по реда на ЗОП. 

 

Лице за контакт: Станимир Керемидчиев – програмен ръководител, е-mail:  s.keremidchiev@nij.bg; тел. 02/9359 120.

 
 

===================================================================================================================

 

 

25.05.2017

 

Националният институт на правосъдието проучва интереса и езиковата подготовка на магистратите и съдебните служители по английски и френски език с оглед разработването на проект за чуждоезиково обучение по Оперативна програма „Добро управление”.  За тази цел, в момента анализираме възможностите за провеждане на езикови курсове по английски и френски език до края на 2018 г., както следва:

 

  • основни познания по езика - начални нива А1, А2
  • самостоятелно ползване на езика - нива B1, B2
  • свободно владеене и ползване на езика - ниво C1
  • правна терминология

 

Създаването и усъвършенстването на езикови умения на магистратите и съдебните служители предвиждаме да бъде реализирано в рамките на следните форми на обучение:

 

  • присъствена - обучението се осъществява с участието на преподавател в присъствени групи в апелативните, окръжните центрове и при наличие на групи от желаещи извън тези центрове - провеждане обучения на място или осигуряване на възможности за  транспортиране на участниците до тези центрове;
  • дистанционна - обучението се осъществява в дистанционна форма с участието на преподавател, който проверява домашни задания, изпраща корекции на участниците и отговаря на техните въпроси;
  • самообучение - обучението се осъществява самостоятелно от обучаемия през електронна платформа без участието на преподавател.  Платформата разполага с учебни материали, тестове и упражнения.

 

За включване в проучването ни, моля да попълните следния въпросник  до 5 юни 2017 г.