Чуждоезиково обучение

Начало | Ново: Проект по ОПДУ 2017 | Чуждоезиково обучение

Чуждоезиково обучение

     

 

 

1.10.2018

 

 

УЧАСТНИЦИ И РЕЗЕРВИ В ПРИСЪСТВЕН ЕЗИКОВ КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ГР. СОФИЯ

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка с Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” публикуваме списък на участниците и допуснатите резерви на база резултат от входящ тест за група СО-АН-Ю-Г6, гр. София, с начало 2 октомври

 

Участници и резерви

 

  

=================================================================================================================

 

  

14.09.2018

 

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕН ЕЗИКОВ КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ГР. СОФИЯ

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка с Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” публикуваме списъка с класираните кандидати на база резултат от входящ тест за група СО-АН-Ю-Г6, гр. София, с начало 2 октомври

 

Класирани кандидати

 

Класираните кандидати следва да потвърдят участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в приложения списък. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 19 септември 2018 г., сряда.

  

Типов договор "ЦЕБО-99" ООД

   

 

=================================================================================================================

 

 

24.07.2018

 

Допълнителна група присъствени обучения по юридическа терминология на английски език

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), поради наличие на 10 свободни места се открива процедура за заявяване на участие за присъствено обучение по юридическа терминология на английски език за София.

 

Информация за обучението:

- Начало на присъствените занятия: 2 октомври 2018 г.;

- Място на провеждане: гр. София, ул. “Княз Борис I”135, ет. 3;

- Дни на провеждане: вторник и четвъртък (по 3 учебни часа на ден);

- Хорариум: 36 учебни часа;

- Краен срок за заявяване на участие и на полагане на входящ тест: 24,00 ч на 10.09.2018 г.

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/kdkbekZC1LKSeaaO2

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 
 
================================================================================================================= 

 

 

28.06.2018

 

Списък на участниците и резервите в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част

 

 

=================================================================================================================

 

 

26.06.2018

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК БЕЗ ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ

 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), публикуваме списъците с класираните кандидати и резервите ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част

 

Класирането е извършено на база резултат от положен входящ езиков тест от изпълнителя по дейността - Езиков център Berlitz Sofia:

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ И ДОПУСНАТИ РЕЗЕРВИ ОТ 26.06.2018

 

 

Класираните участници следва да потвърдят или откажат участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в публикувания списък. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 27 юни 2018 г., сряда, 17,00 часа.

 

Важни допълнителни документи:

 

Типов договор

 

Насоки eBerlitz - английски език

 

Насоки eBerlitz - френски език

 

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

  

21.06.2018 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), поради наличие на свободни места срокът за заявяване на участие в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част и полагане на входящ тест се удължава до 24 юни 2018 г., неделя, 24,00 часа

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/ijQYcrI3YhC3TfIr1

 

За допълнителна информация: Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

 

15.06.2018

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ В ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК БЕЗ ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ

 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), публикуваме списъците с класираните кандидати и резервите в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част

 

Класирането е извършено на база резултат от положен входящ езиков тест от изпълнителя по дейността - Езиков център Berlitz Sofia:

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ И ДОПУСНАТИ РЕЗЕРВИ 

 

 

Класираните кандидати следва да потвърдят или откажат участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в публикувания списък. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 20 юни 2018 г., сряда, 24,00 часа.

 

Важни допълнителни документи:

 

Типов договор

 

Насоки eBerlitz - английски език

 

Насоки eBerlitz - френски език

 

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

 

 12.06.2018 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), срокът за заявяване на участие в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част и полагане на входящ тест се удължава до 13 юни 2018 г., сряда, 24,00 часа

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/ijQYcrI3YhC3TfIr1

 

За допълнителна информация: Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

 

31.05.2018 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следните електронни дистанционни обучения без присъствена част:

 

• Електронни дистанционни общообразователни езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

• Електронни дистанционни общообразователни езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа.

 

Продължителността на обучението е 3 месеца.

 

Изпълнител на дейността е Езиков център „Берлиц” – София (www.berlitz.bg).

 

Курсове по юридическа терминология не се предлагат.

 

Класирани участници в присъствените чуждоезикови обучения по проекта нямат право да участват в електронните дистанционни обучения.

 

 

 

ВАЖНО ЗА ОБУЧЕНИЕТО

 

НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: Срокът на обучението започва да тече от първото влизане научастника в системата и се изчерпва след 3 месеца, през които системата може да се ползва до запълване на хорариума от 120 учебни часа.

 

ИНДИВИДУАЛЕН ЛИЦЕНЗ: Всеки участник получава индивидуален лиценз за ползване на системата. Издаден лиценз не може да бъде подменян или анулиран. В случай на отказ от обучение участникът заплаща разходите по обучението на Изпълнителя.

 

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: Достъпът до платформата за дистанционно обучение изисква определени хардуерни изисквания и софтуерни настройки, които са подробно разписани по-долу в текста. Молим да се запознаете с цялата предоставената техническа информация, преди да пристъпите към входящия тест.

 

 

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ

 

РЕГИСТРАЦИИ И ВХОДЯЩ ТЕСТ: Всички кандидати за участие в електронните дистанционни обучения трябва да преминат първоначално през следните стъпки:

 

1. Заявяване на участие в дистанционно чуждоезиково обучение чрез онлайн формуляра на НИП – необходимо време около 10 минути;

2. Регистриране на уебсайта на Изпълнителя (Езиков център "Берлиц" – София) – необходимо време около 5 минути;

3. Полагане на онлайн входящ тест по английски или френски език, определящ езикови компетентности на нива от В1 до С1 съгласно Общата европейска референтна езикова рамка – необходимо време около 35 минути.

 

Всеки кандидат за чуждоезиков курс има право на един опит за входящо тестуване. Всеки следващ нерегламентиран опит ще се счита за невалиден. Молим да не прекъсвате входящия тест, след като го започнете.

 

Входящият тест засяга умението "Слушане с разбиране", което налага осигуряването на компютърно устройство с достъп до интернет, което качествено възпроизвежда аудио. Използването на слушалки е препоръчително!

 

Кандидатите, които вече са завършили присъствено обучение по предходни проекти по ОПАК по английски и френски език на нивo B2, ще имат възможност да се включат в дистанционни езикови курсове, покриващи ниво С1, като също ще преминават входящ тест на платформата за дистанционно обучение с цел профилиране.

 

Няма да бъдат допускани участници, преминали същото или по-високо ниво на обучение по предходните проекти, изпълнявани от Националния институт на правосъдието.

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка, като ще се приемат и обработват заявки и тестове най-късно до 8 юни 2018 г., петък, 17,30 ч. (важи клеймото за време):

 

 

https://goo.gl/forms/ijQYcrI3YhC3TfIr1

 

 

Класирането на кандидатите ще се извършва автоматично от платформата за дистанционно обучение, управлявана от централата на дружеството изпълнител по утвърдена международна методика за чуждоезиково обучение.

 

При започване на курсовете всички потвърдили участие следва да направят и т.н. онлайн езиков одит, чрез който изкуственият интелект на системата ще адаптира нивото на курса и учебните материали според личните нужди и цели на всеки един обучаващ се съобразно езиковия му профил.

 

Всички потвърдили участие в чуждоезиковите обучения ще сключат индивидуални договори с дружеството изпълнител „Европейски център за образование и технологии” (Езиков център „Берлиц” – София).

 

 

 

 

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 

CyberTeachers е иновативна платформа за предоставяне на персонализирани онлайн езикови курсове според нивото, професията и нуждите на всеки един обучаващ се. Нейните предимства са:

 

- Лесна за използване – платформата е достъпна от всяко едно място, 24 часа на ден, 7 дена в седмицата през компютър, таблет и мобилен телефон;

 

- С професионална насоченост – съдържанието е адаптирано за 218 различни работни позиции от 20 професионални сфери (адаптацията се извършва автоматично чрез т.нар. онлайн езиков одит);

 

- Висока ефективност – разнообразие от учебни активности за бърз и дълготраен напредък;

 

- CyberTeachers LIVE – премиум версия на онлайн обучението в комбинация от консултации на живо и занятия във „виртуална класна стая” за допълнителна практика на разговорните умени.

 

CyberTeachers LIVE включва:

 

- E-lessons / е-уроци – достъпни по всяко време, което е удобно на участника. Уроците включват и разнообразие от онлайн упражнения за граматика, речников запас и слушане с разбиране.

 

- Flash lessons / бързи уроци – кратки уроци и задачи изпращани ежедневно (от понеделник до петък) на мейла на всеки участник. Упражненията са с цел бърза практика на важни граматически правила, идиоми и избягване на чести грешки.

 

- My Resources – запас от допълнителни онлайн упражнения за упражняване на произношение, граматика, речников запас, работа с интересни реални статии от медии, други активности. Упражненията са разделени на три етапа: Learn – Practice – Apply (Учене – Практика – Активно прилагане).

 

- Language Tools – допълнителни езикови активности – като автоматизиран асистент за помощ при задачи за писане и четене с разбиране, (пр. уговаряне на срещи, подготовка на презентации, изготвяне на договори и др.), над 600 различни ситуационни карти и ролеви игри за допълнителна практика, мини тестове (кратък преговор за измерване на напредъка).

 

- CyberTeachers App – безплатна допълнителна мобилна апликация с достъп до разнообразни упражнения за граматика, речников запас, слушане с разбиране. Времето, отделено за упражнения през мобилното приложение, е част от общото време, отчитано за работа със CyberTeachers.

 

- Live Coaching – всеки обучаващ се има достъп до преподавател за бърз въпрос или съвет по отношение на учебното съдържание и използване на платформата.

 

- Live Tutoring – всеки участник има достъп до групови сесии с преподавател (в група до 8 участника), по време на които се развива умението за уверена устна комуникация на всеки участник

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 

• Компютър с интернет връзка (минимум 512 kbits международен трансфер)

• Процесор със скорост минимум 1.5 GHz

• Резолюция на монитора минимум 1024 х 768

• Операционна система: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS Х 10.4 или по-нова

• Интернет браузър: Internet Explorer 8.0 или по-нов, Firefox 3.0 или по-нов, Chrome 9 или по-нов, Safari 4 или по-нов

• Flash Player – версия 11.2 или по-нова

• Звукова карта

• Качествени говорители или слушалки (включително за входящия тест и онлайн езиковия одит)

• Микрофон (за целия дистанционен курс)

• Видеокамера  (опционално - при желание за взаимен визуален контакт с преподавателя)

• Мрежов порт: TCP 80,443

 

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

 

=================================================================================================================

 

 

 

 4.05.2018

 

 

ФИНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРИСЪСТВЕНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

В изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски и френски език” в рамките на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, публикуваме финалното разпределение на участниците по градове и групи за предстоящите присъствени езикови курсове по английски и френски език. 

 

Разпределението е извършено от изпълнителя на дейността "ЦЕБО-99" ООД - "Училища ЕВРОПА", така че да се отговори в максимална степен на изискванията и възможностите на участниците.

 

Началните дати на провеждане на обученията ще бъдат обявени на интернет страницата на НИП в кратки срокове. Моля следете раздел „Проект по ОПДУ 2017", подраздел "Чуждоезиково обучение”, на електронната страница на НИП за допълнителна информация.  

 

БЛАГОЕВГРАД - промяна на 17.05.18, 14:30 ч.

БУРГАС - промяна на 6.07.18, 16:30 ч.

ВАРНА - промяна на 21.09.18, 12:00 ч.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - промяна на 4.06.18, 12:10 ч.

ВИДИН - промяна на 9.05.18, 15:00 ч.

ВРАЦА - промяна на 15.05.18, 16:40 ч.

ГАБРОВО - промяна на 24.10.18, 10:00 ч.

ДОБРИЧ - промяна на 21.09.18, 12:00 ч.

ДУПНИЦА - промяна на 14.05.18, 10:00 ч.

ИХТИМАН - промяна на 13.09.18, 16:00 ч.

КЪРДЖАЛИ - промяна на 14.05.18, 11:50 ч.

КЮСТЕНДИЛ - промяна на 30.05.18, 10:00 ч.

ЛОВЕЧ - промяна на 14.05.18, 16:10 ч.

МОНТАНА - промяна на 26.06.18, 13:40 ч.

ПАЗАРДЖИК - промяна на 9.05.18, 15:00 ч.

ПЕРНИК - промяна на 18.06.18, 13:00 ч.

ПЕТРИЧ - промяна на 9.05.18, 11:30 ч.

ПЛЕВЕН - промяна на 24.10.18, 10:00 ч.

ПЛОВДИВ - промяна на 04.10.18, 17:20 ч.

РАЗГРАД - промяна на 17.05.18, 14:30 ч.

РУСЕ - промяна на 9.05.18, 15:40 ч.

СИЛИСТРА - промяна на 9.05.18, 15:00 ч.

СЛИВЕН - промяна на 04.10.18, 17:20 ч.

СМОЛЯН - промяна на 13.09.18, 16:00 ч.

СОФИЯ - промяна на 24.10.18, 10:00 ч.

СТАРА ЗАГОРА - промяна на 9.05.18, 11:30 ч.

ТЪРГОВИЩЕ - промяна на 9.05.18, 15:00 ч.

ХАСКОВО - промяна на 22.05.18, 11:30 ч.

ШУМЕН - промяна на 8.06.18, 16:30 ч.

ЯМБОЛ - промяна на 29.06.18, 17:40 ч.

 

Забележка: списъците на участниците по градове ще бъдат публикувани поетапно и ще бъдат актуализирани непрекъснато

 

 

=================================================================================================================

 

 

 

19.04.2018

 

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка с Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” публикуваме списъците с класираните кандидати по градове и групи, които ще имат възможност да се включат в следните присъствени обучения:

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 - самостоятелно ползване на езика съгласно Общата европейска референтна езикова рамка;

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 - свободно владеене и ползване на езика съгласно Общата европейска референтна езикова рамка;

 

• Присъствени специализирани езикови курсове по английски и френски език по юридическа терминология.

 

Разпределението по градове и групи е извършено от изпълнителя по дейността - "ЦЕБО-99" ООД - "Училища ЕВРОПА".

 

Класираните кандидати следва да потвърдят участието си в обучението чрез електронна форма, връзката към която се намира в списъците по градове. Попълването на електронната форма отнема не повече от 5 минути.

 

Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 25 април 2018 г., сряда.

  

Типов договор

 

 

БЛАГОЕВГРАД

БУРГАС

ВАРНА - промяна на 23.04.18, 16:15 ч.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИДИН

ВРАЦА

ГАБРОВО

ДОБРИЧ

ДУПНИЦА

ИХТИМАН

КЪРДЖАЛИ

КЮСТЕНДИЛ

ЛОВЕЧ - промяна на 20.04.18, 16:50 ч.

МОНТАНА

ПАЗАРДЖИК

ПЕРНИК

ПЕТРИЧ

ПЛЕВЕН

ПЛОВДИВ

РАЗГРАД

РУСЕ

СИЛИСТРА

СЛИВЕН

СМОЛЯН

СОФИЯ - промяна на 02.05.18, 10:00 ч.

СТАРА ЗАГОРА

ТЪРГОВИЩЕ - промяна на 23.04.18, 16:15 ч.

ХАСКОВО

ШУМЕН

ЯМБОЛ

 

 

=================================================================================================================

 

 

20.03.2018

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка със стартиране на Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език”магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следните присъствени обучения:

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

 

• Присъствени специализирани езикови курсове по английски и френски език по юридическа терминология с продължителност 36 учебни часа.

 

Допълнително НИП ще предложи и електронен дистанционен вариант на обученията по английски и френски език за нива по общ език В1, В2 и С1, без специализирани езикови курсове по юридическа терминология.

 

Присъствените езикови обучения са планирани да започнат в периода 1 – 14 май 2018 г. и ще обхванат до края на годината 940 обучаеми – съдии, прокурори, следователи и съдебни служители. 

 

Кандидатите за участие в присъствените обучения следва да попълнят електронна заявка, съдържаща и входящ тест за установяване нива по английски и френски език от В1 до С1 съгласно Европейската референтна езикова рамка, в срок до 30 март 2018 г., петък, 17,30 ч. Регистрационната форма и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/8wQyVpQaKo8q9GOi2

 

Входящите тестове ще се провеждат от „ЦЕБО-99” ООД, ползвател на марката за услуги „Училища ЕВРОПА”, избрано за изпълнител по реда на ЗОП. Групите ще бъдат съставени на база резултатите от входящите тестове и географското местоположение на участниците, като освен в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас има възможност за провеждане на обучения и в окръжните центрове в страната. Всички курсове ще бъдат осъществявани в извънработно време, като графиците ще се уточнят след сформиране на групите.

 

Обучаеми, преминали курсове по английски и френски език на ниво B2 и C1 по предходни проекти с езиково обучение по ОПАК, ще имат възможност да се включат в езиковите курсове, покриващи по-високо ниво на обучение и/или юридическа терминология по същия език, без да полагат входящ тест. Те следва да попълнят единствено електронната заявка. Няма да бъдат допускани участници, преминали същото или по-високо ниво на обучение по предходните проекти, изпълнявани от НИП.

 

Всички класирани участници в чуждоезиковите обучения ще сключат индивидуални договори с дружеството изпълнител „ЦЕБО-99”. 

Общ английски и френски език

Учебните занятия се водят по съвременни учебни системи за обучение на възрастни на водещи британски и френски издателства като Macmillan, Cambridge University Press и CLE International. Те са съобразени и предвидени за широк спектър от нива на езикова компетентност и обхващат препоръчителния хорариум от 120 учебни часа за всяко ниво при интензивност от 6 учебни часа седмично (5 месеца). При готовност на обучаемите в дадена група и по преценка на преподавателя интензивността на графика може да бъде увеличена с оглед провеждането на курса за 3 или 4 месеца. Обученията ще приключват с изпит и издаване на сертификат за успешно завършен курс след проведен тест от изпълнителя.

 

Подбраните учебни помагала развиват паралелно четирите основни езикови умения – слушане, четене, говорене и писане, като са базирани върху интегрирано учебно съдържание, което дава систематични познания за граматиката и функциите на езика. Разнообразието от теми изгражда и допълва основния речников запас на обучаемите, като ги „потапя” в средата на езика и задълбочава не само техните езикови познания, но и социокултурната им компетентност.

 

Учебните системи са структурирани по начин, който дава възможност на  преподавателя да разширява, допълва и адаптира предвиденото учебно съдържание в зависимост от интереса и езиковите нужди на обучаемите. Представят се възможности за задълбочаване, анализиране и персонализиране на изучаваните теми и области на познанието.

 

Юридическа терминология – английски и френски език

 

Обучението по програмите International Legal English по английски език и Le Français Juridique по френски език е предвидено за широк спектър от нива на езикова компетентност и обхваща препоръчителния хорариум от 36 учебни часа за всяко ниво, при интензивност от 6 учебни часа седмично (2 месеца). Обученията ще приключват с изпит и издаване на сертификат за успешно завършен курс след проведен тест от изпълнителя.

 

Обучението се осъществява чрез оригинални материали на водещите британски и френски издателства Cambridge University Press, Macmillan, Express Publishing, CLE International, Hachette и Софийски университет. Курсовете включват академичен и професионален контекст, а използването на правни текстове и казуси помага на учещите да развият тяхното разбиране за правото, като същевременно развиват езиковите си умения.

 

Курсовете по юридическа терминология поставят акцент върху усвояването и развиването на речниковия състав на обучаемите по интересен и интерактивен начин. Обучението включва интегриран електронен формат с онлайн упражнения, образователни ресурси и материали, както и самообучителни ресурси в електронна среда, до които се осигурява достъп чрез интерактивната онлайн платформа за езикова подготовка и консултации E-Learning 2020 на „ЦЕБО-99”.

 

Методика на обучението

 

Методиката на обучение съчетава принципите на комуникативния подход, възприети в съвременното чуждоезиково обучение, с някои доказани форми на преподаване и упражняване. Обучаемите използват езика като средство за общуване в реалистични комуникативни ситуации. Развиването на уменията, свързани с общуването (слушане, четене, говорене и писане), е градирано и съобразено с нивото на езикова компетентност на обучаемите. Използваната комуникативна методика акцентира на активното участие на обучаемите във всеки един етап от приетия модел на обучение.

 

Лица за контакт и допълнителна информация:

 

• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152; 

• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158; 

• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 

Практическа информация 

 

 

=================================================================================================================

 

 

14.09.2017

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Във връзка със стартирането на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), през м. май - юни т. г. бе проведено проучване на интереса за участие на магистратите и съдебните служители в чуждоезиково обучение. Над 2200 представители на органите на съдебната власт изразиха желание да се включат в курсове за повишаване на езиковата подготовка по английски и френски език. Националният институт на правосъдието обоснова пред Управляващия орган на ОПДУ стратегическото значение на езиковото обучение за развитието на професионални умения и компетентности в съдебната система.  ОПДУ прие, че чуждоезиковото обучение е приоритет на Националния институт на правосъдието и одобри провеждането му по проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП". По проекта са планирани  езикови курсове по английски и френски език, както следва: 

 

- самостоятелно ползване на езика - нива B1, B2 (120 учебни часа);

- свободно владеене и ползване на езика - ниво C1(120 учебни часа);

- юридическа терминология (36 учебни часа). 

 

Те ще бъдат реализирани в присъствена и дистанционна форма на обучение от изпълнител, избран по реда на ЗОП. Присъствената форма на обучение ще се осъществи в рамките на сформирани  групи от обучаеми по апелативните и окръжните центрове в страната. 

 

Присъственото езиково обучение е планирано да обхване до края на 2018 г. 940 обучаеми (съдии, прокурори, следователи и съдебни служители), а дистанционното обучение -  60 представители на целевата група. 

 

В тази връзка разчитам на Вашето съдействие за попълване на следната анкета в срок до 30 септември 2017 г. 

 

Информацията от настоящата анкета е необходима за сформирането на групите от потенциални участници в курсовете по чуждоезиково обучение, която ще предоставим на изпълнителя, избран по реда на ЗОП. 

 

Лице за контакт: Станимир Керемидчиев – програмен ръководител, е-mail:  s.keremidchiev@nij.bg; тел. 02/9359 120.

 
 

===================================================================================================================

 

 

25.05.2017

 

Националният институт на правосъдието проучва интереса и езиковата подготовка на магистратите и съдебните служители по английски и френски език с оглед разработването на проект за чуждоезиково обучение по Оперативна програма „Добро управление”.  За тази цел, в момента анализираме възможностите за провеждане на езикови курсове по английски и френски език до края на 2018 г., както следва:

 

  • основни познания по езика - начални нива А1, А2
  • самостоятелно ползване на езика - нива B1, B2
  • свободно владеене и ползване на езика - ниво C1
  • правна терминология

 

Създаването и усъвършенстването на езикови умения на магистратите и съдебните служители предвиждаме да бъде реализирано в рамките на следните форми на обучение:

 

  • присъствена - обучението се осъществява с участието на преподавател в присъствени групи в апелативните, окръжните центрове и при наличие на групи от желаещи извън тези центрове - провеждане обучения на място или осигуряване на възможности за  транспортиране на участниците до тези центрове;
  • дистанционна - обучението се осъществява в дистанционна форма с участието на преподавател, който проверява домашни задания, изпраща корекции на участниците и отговаря на техните въпроси;
  • самообучение - обучението се осъществява самостоятелно от обучаемия през електронна платформа без участието на преподавател.  Платформата разполага с учебни материали, тестове и упражнения.

 

За включване в проучването ни, моля да попълните следния въпросник  до 5 юни 2017 г.