Обучения и посещения в Европейски институции

Начало | Ново: Проект по ОПДУ 2017 | Обучения и посещения в Европейски институции

Обучения и учебни посещения в Европейски институции

 

05.04.2018

 

За IGO 01

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Трафик на наркотици". Обучението се организира от Института за съдебно обучение на Белгия и ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 3 май 2018г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За IGO 02

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Деонтология на магистрата". Обучението се организира от Института за съдебно обучение на Белгия и ще се проведе в Брюксел, Белгия, 23 май 2018г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; ПрограмаКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За ЕRA 08

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Годишен семинар за европейското законодателство в областта на имиграцията". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе във Брюксел, Белгия, на 3-4 май 2018г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За ЕRA 09

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Трансгранично наследяване". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе във Трир, Германия, на 17-18 май 2018г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За EIPA 05

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Европейското законодателство в областта на убежището и миграцията". Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург на 17-18 май 2018г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За EIPA 06

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Структурните фондове на ЕС 2014 – 2020 - изпълнение на програмата и нормативна уредба. Резултати, предизвикателства и поуки. Новата директива ОMNIBUS". Обучението се организира Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Прага, Чехия, на 23-24 май 2018г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати

 

 

 

22.01.2018

 

За ЕРА 07

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Прилагане на Хартата на основните права на ЕС". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе във Варшава, Полша, на 22-23 февруари 2018г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати 

 

 

08.12.2017

 

За ЕИПА 04 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема "Защита на основните права и прилагането на Европейската заповед за арест". Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 15-16 януари 2018 г. Условия и заявка за участие, както и програма на обучението, можете да намерите в тук .

Класирани кандидати; Списък на участниците

 

06.11.2017

 

За ЕРА 06

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека по въпросите на задържането”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Страсбург, Франция, на 7-8 декември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕРА 05

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека относно достъпа до правосъдие”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Страсбург, Франция, на 30 ноември - 01 декември 2017г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕРА 04

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Незаконен трафик на мигранти”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на  30 ноември - 01 декември 2017г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

12.10.2017

 

За ЕРА 02

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар в областта на борбата с тероризма. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 23-24 ноември 2017 г. Условия и заявка за участиеможете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕРА 03 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар в областта на законодателството на ЕС за ДДС. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 23-24 ноември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕИПА 03

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар на тема "Актуална съдебна практика на Съда на ЕС”. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 30 ноември-01 декември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението. Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕИПА 01 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема "Прилагане на Европейското право на национално равнище: Практическо ръководство – Модул 1”. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 13-14 ноември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението. Класирани кандидати; Списък на участниците 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

06.10.2017

 

За ЕРА 01 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар по европейско право в областта на убежището . Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 26-27 октомври 2017г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоПрограма; Класирани кандидатиСписък на участниците