Обучения и посещения в Европейски институции

Начало | Изпълнени проекти | Проект по ОПДУ 2017 | Обучения и посещения в Европейски институции

Обучения и учебни посещения в Европейски институции

 

21.08.2019

 

За ENM 17

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Международно семейно право”. Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, на 11-13 декември 2019 г. Условия, описание на курса и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Списък на участниците

         

За ERA 41

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема „Актуална практика на Европейския съд по правата на човека в областта на данъчното право”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Страсбург, Франция, на 10-11 октомври 2019 г. Условия, програма и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Списък на участниците

 

 

21.06.2019 

 

За ЕIРА 14

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Обучение по Европейско право”. Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕIРА) и ще се проведе в Люксембург, на  7-8 октомври 2019г. Условия, програма и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници; Списък на участниците.

 

  

За ЕIРА 15

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Защита на личните данни”. Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕIРА) и ще се проведе в Маастрихт, на  9-10 октомври 2019г. Условия, програма и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници; Списък на участниците

 

  

За ЕIРА 16

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Европейско правосъдие в киберпространството”. Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕIРА) и ще се проведе в Люксембург, на  21-22 ноември 2019г. Условия, описание и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници; Списък на участниците

 

  

За ЕIРА 17

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Въведение в правото на ЕС в областта на убежището и миграцията”. Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕIРА) и ще се проведе в Люксембург, на  28-29 ноември 2019г. Условия, програма и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници; Списък на участниците.

 

  

За ЕIРА 18

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Актуална съдебна практика на Съда на ЕС”. Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕIРА) и ще се проведе в Люксембург, на  5-6 декември 2019г. Условия, описание и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници; Списък на участниците

 

  

За ENM 13

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Социалните медии: балансът между свободата на изразяване и личния живот”. Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, на 17-18 октомври 2019г. Условия, описание на курса и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници; Списък на участниците

 

  

За ENM 14

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Съдебен отговор на тероризма и агресивната радикализация ”. Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, на 4-8 ноември 2019г. Условия, описание на курса и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участнициСписък на участниците

 

  

За ENM 15

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Корупция: разкриване, превенция, противодействие”. Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, на 18-22 ноември 2019г. Условия, описание на курса и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участнициСписък на участниците

 

  

За ENM 16

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Трафик на хора”. Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, на 18-22 ноември 2019г. Условия, описание на курса и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участнициСписък на участниците

 

  

За ERA 35

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема „Борба с тероризма в ЕС”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 10-11 октомври 2019 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници; Списък на участниците

 

  

За ERA 36

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема „Право на ЕС в областта на убежището и миграцията”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 17-18 октомври 2019 г. Условия, описание и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници; Списък на участниците

 

  

За ERA 37

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема „Откриване и предотвратяване на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Барселона, Испания на 21-22 октомври 2019 г. Условия, описание и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници

Академията за европейско право отменя участието на българските магистрати в обучение с код ERA 37 и ги включва в обучение с код ERA 39 

 

         

За ERA 38

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема „Наказателно правосъдие в ЕС 2019”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Лисабон, Португалия, на 14-15 ноември 2019 г. Условия,програма и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоСписък на класираните участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 39 

Във връзка с изпълнението на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП" по Оперативна  програма "Добро управление" и с оглед на факта, че Академията за европейско право отменя участието на българските магистрати в обучение с код ERA 37 и ги включва в обучение с код ERA 39: Списък на участниците

 

 

09.05.2019

 

За ЕIРА 13

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Събиране на доказателства”. Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕIРА) и ще се проведе в Люксембург, на  13-14 юни 2019г. Условия, програма и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоВажно! Провеждането на обучението се отменя от организатора.

 

За ENM 11

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Събиране на доказателства и технологичният напредък”. Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, на 17-21 юни 2019г. Условия, описание на курса и заявка за участие можете да намерите в Обявлението;

Важно! Провеждането на обучението се отменя.

 

За ENM 12

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Киберпрестъпления и цифрови доказателства ”. Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, на 17-21 юни 2019г. Условия, описание на курса и заявка за участие можете да намерите в Обявлението;

 Важно! Провеждането на обучението се отменя.

 

За ERA 32

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема „Трансграничнo сътрудничество по граждански дела”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 24-28 юни 2019 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма;

 

За ERA 33

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема „Европейско наказателно право”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 24-28 юни 2019 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Списък на класираните участници

 

За ERA 34

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема „Върховенство на правото в Европейския съюз”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 24-28 юни 2019 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Списък на класираните участници

 

 

15.02.2019  

 

За ENM 08

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Преглед и определяне на по-лек режим на изтърпяване на наказанието". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция (ENM) и ще се проведе в Париж, Франция, 11-15 март 2019 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници; Списък участници

 


За ENM 09

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Жертвата в наказателния процес". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция (ENM) и ще се проведе в Париж, Франция, 18-20 март 2019 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участнициСписък участнициЗа ENM 10

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Статут, професионална етика и отговорности на съдиите и прокурорите". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция (ENM) и ще се проведе в Париж, Франция, 25-29 март 2019 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участнициСписък участнициЗа EIPA 12

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Свободно движение на хора". Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, 25-26 март 2019 г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участнициСписък участнициЗа ERA 30

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Европейско трудово право". Обучението се организира от Академията по европейско право (ERA) и ще се проведе в Трир, Германия, 21-22 март 2019 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участнициСписък участнициЗа ERA 31

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Защита на личните данни в ЕС". Обучението се организира от Академията по европейско право (ERA )и ще се проведе в Брюксел, Белгия, 28-29 март 2019 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участнициСписък участници

 

 

 

 

20.07.2018

 

За ERA 28

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Независимост на съдията в професионален и социален контекст". Обучението се организира от Академията по Европейско право (ERA) и Върховния касационен съд на Франция  и ще се проведе в Париж на 14 септември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници

 

 

18.07.2018

 

За MT 01


 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Съдебна етика". Обучението се организира от Комитет за съдебно обучение на Малта  и ще се проведе във Валета на 27-28 септември 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението. Класирани участници


 

За MT 02


 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Конвенция за правата на детето и техники за интервюиране". Обучението се организира от Комитет за съдебно обучение на Малта  и ще се проведе във Валета на 26 октомври 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоКласирани участници

 


За MT 03


 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Престъпления от омраза". Обучението се организира от Комитет за съдебно обучение на Малта  и ще се проведе във Валета на 23 ноември 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоКласирани участници

 

 

09.07.2018

 

Списъците с класираните кандидати ще бъдат публикувани до 13 юли (петък) 2018 г.

 

19.06.2018

 

За IGO 05

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Етичен кодекс и роля на съдебните служители в съда и прокуратурата". Обучението се организира от Института за съдебно бучение на Белгия (IGO) и ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 26 септември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

За EIPA 10

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в  "Семинар по Европейско право за неюристи- модул за напреднали". Обучението се организира от Европейския институт по публична адмнистрация (ЕIРА) и ще се проведе в Люксембург на 8-9 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението.   Класирани участници; Списък на участниците

 

За EIPA 11

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Актуална съдебна практика на Съда на ЕС – последната година от работата на Съда". Обучението се организира от Европейския институт по публична адмнистрация (ЕIРА) и ще се проведе в Люксембург на 6-7 декември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ENM 04

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Предизвикателства в професията на прокурора". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция(ЕNM) и ще се проведе в Париж, Франция, на 15-19 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ENM 05

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Затвор и задържане". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция(ЕNM) и ще се проведе в Париж, Франция, на 22-26 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 За ENM 06

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Трафик на хора". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция(ЕNM) и ще се проведе в Париж, Франция, на 19-23 ноември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ENM 07

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Корупция: разкриване, превенция и наказание". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция(ЕNM) и ще се проведе в Париж, Франция, на 26-30 ноември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 19

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в "Годишен семинар по европейско право в областта на защита на потребителя". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Трир, Германия, на 11-12 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 20

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в "Годишен семинар по европейско право в областта на убежището". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Трир, Германия, на 18-19 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 21

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в "Годишен семинар в областта на наказателното право в ЕС". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Мадрид, Испания, на 18-19 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

  

За ERA 22

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Защита на личните данни в съдебната система". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе във Виена, Австрия, на 18-19 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 23

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в "Годишен семинар по европейско право в областта на семейното право". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Трир, Германия, на 25-26 октомври 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 24

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в "Годишен семинар в областта на законодателство на ЕС за авторското право". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Трир, Германия, на 22-23 ноември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 25

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в "Годишен семинар в областта на законодателството на ЕС за ДДС". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Трир, Германия, на 22-23 ноември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

За ERA 26

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Език на омразата и ограничаване на свободата на словото в социалните медии". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Трир, Германия, на 26-27 ноември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

За ERA 27

 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека в областта на наказателното право". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕRA) и ще се проведе в Страсбург, Франция, на 6-7 декември 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани участници; Списък на участниците

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

04.05.2018

 

 

За EIPA 08

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Събиране на доказателства по наказателноправни въпроси". Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА)и ще се проведе в Люксембург, 12-13 юни 2018г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За EIPA 09

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Нови моменти в европейските директиви в областта на обществените поръчки и съдебна практика". Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА)и ще се проведе в Маастрихт, 14-15 юни 2018г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

За ERA 13

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Летен курс за законодателство на ЕС в областта на несъстоятелността". Обучението се организира от Академията по европейско право (ERA)и ще се проведе в Трир, Германия, 11-13 юни 2018г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

За ERA 14

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема "Европейско наказателно право". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, 18-22 юни 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ERA 15

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема "Европейско право в областта на околната среда". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, 25-29 юни 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати

       Срокът за кандидатстване се удължава до 17:00ч. на 24 май 2018 г.

 

За ERA 16

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема "Европейско право в областта на интелектуалната собтвеност". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, 25-29 юни 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ERA 17

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема "Европейско трудово право". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, 25-29 юни 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани кандидати; Списък на участниците

   

 

 За ERA 18

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в летен курс на тема "Европейско данъчно право". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, 2-6 юли 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците

      Срокът за кандидатстване се удължава до 17:00ч. на 24 май 2018 г.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

24.04.2018 

 

За ERA 11

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Убежище: Съдебна практика на ЕСПЧ". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Страсбург, Франция, 04-05 юни 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ERA 12

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Замразяване, конфискация и възстановяване на облаги от престъпна дейност". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, 04-05 юни 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението. Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ENM 01

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Европейска конвенция за защита правата на човека". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, 28 май-01 юни 2018 г. Условия и заявка за участие в обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците; Програма

 

За ENM 02

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Домашно насилие". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, 29-30 май 2018 г. Условия и заявка за участие в обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ENM 03

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Правосъдие в Европа: сравнителен анализ". Обучението се организира от Националната школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в Париж, Франция, 04-08 юни 2018 г. Условия и заявка за участие в обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците; Програма

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

23.04.2018

 

За IGO 03

•  За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Предотвратяване и управление на конфликти на работното място". Обучението се организира от Института за съдебно обучение на Белгия и ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 24-25 май 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати

 

За IGO 04

•  За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Контакти с пресата - начално ниво". Обучението се организира от Института за съдебно обучение на Белгия и ще се проведе в Брюксел, Белгия, 24-25 май 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати

 
  
За ERA 10
 
 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Криптирани данни и самоинкриминация". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Рим, Италия, на 28-29 май 2018 г. Условия, заявка за участие и описание на обучението можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците
  
 
За EIPA 07
 
 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Изграждане на капацитет за оценка на въздействието – съпоставителни и теоретични подходи". Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА)и ще се проведе в Барселона, Испания, 28-29 май 2018 г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

05.04.2018

 

За IGO 01

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Трафик на наркотици". Обучението се организира от Института за съдебно обучение на Белгия и ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 3 май 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За IGO 02

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Деонтология на магистрата". Обучението се организира от Института за съдебно обучение на Белгия и ще се проведе в Брюксел, Белгия, 23 май 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; ПрограмаКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За ЕRA 08

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Годишен семинар за европейското законодателство в областта на имиграцията". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе във Брюксел, Белгия, на 3-4 май 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За ЕRA 09

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Трансгранично наследяване". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе във Трир, Германия, на 17-18 май 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За EIPA 05

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Европейското законодателство в областта на убежището и миграцията". Обучението се организира от Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург на 17-18 май 2018 г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в ОбявлениетоКласирани кандидати; Списък на участниците

 

 

За EIPA 06

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Структурните фондове на ЕС 2014 – 2020 - изпълнение на програмата и нормативна уредба. Резултати, предизвикателства и поуки. Новата директива ОMNIBUS". Обучението се организира Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Прага, Чехия, на 23-24 май 2018 г. Условия, заявка за участие и програма можете да намерите в Обявлението; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

22.01.2018

 

За ЕРА 07

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар "Прилагане на Хартата на основните права на ЕС". Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе във Варшава, Полша, на 22-23 февруари 2018 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

08.12.2017

 

За ЕИПА 04 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема "Защита на основните права и прилагането на Европейската заповед за арест". Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 15-16 януари 2018 г. Условия и заявка за участие, както и програма на обучението, можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

06.11.2017

 

За ЕРА 06

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека по въпросите на задържането”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Страсбург, Франция, на 7-8 декември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕРА 05

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека относно достъпа до правосъдие”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Страсбург, Франция, на 30 ноември - 01 декември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕРА 04

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Незаконен трафик на мигранти”. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на  30 ноември - 01 декември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

12.10.2017

 

За ЕРА 02

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар в областта на борбата с тероризма. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 23-24 ноември 2017 г. Условия и заявка за участиеможете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕРА 03 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар в областта на законодателството на ЕС за ДДС. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 23-24 ноември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма; Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕИПА 03

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар на тема "Актуална съдебна практика на Съда на ЕС”. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 30 ноември-01 декември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението. Класирани кандидати; Списък на участниците

 

За ЕИПА 01 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема "Прилагане на Европейското право на национално равнище: Практическо ръководство – Модул 1”. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 13-14 ноември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението. Класирани кандидати; Списък на участниците 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

06.10.2017

 

За ЕРА 01 

 • За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинар по европейско право в областта на убежището . Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 26-27 октомври 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в ОбявлениетоПрограма; Класирани кандидатиСписък на участниците