Обучения и учебни посещения в Европа

Начало | НИП – модерна институция за съдебно обучение - проект ОПДУ | Обучения и учебни посещения в Европа

Обучения и учебни посещения в Европа

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати за участие в онлайн обучение EIPA 03

В изпълнение на проект НИП - модерна институция за съдебно обучение, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в сродни съдебни школи и други европейски или международни институции или организации. През месец...
повече

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати за участие в обучение EIPA 02

За изпълнението на проект НИП модерна институция за съдебно обучение по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в годишен семинар на тема Въведение в правото наЕСв областта наубежището и миграцията код EIPA 02. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация и ще се проведе в Люксембург в периода 18 - 19 ноември 2021 г. Работният език на обучението е английски. За участие в обучението могат...
повече

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати за участие в обучение EIPA 01

За изпълнението на проект НИП модерна институция за съдебно обучение по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в годишен семинар на тема Как да работим с Европейската прокуратура? код EIPA 01. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация и ще се проведе в Люксембург в периода 9 - 10 ноември 2021 г. Работният език на обучението е английски. За участие в обучението могат да кандидатстват...
повече

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати за участие в обучение ERA 07

За изпълнението на проект НИП модерна институция за съдебно обучение по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в годишен семинар на тема Право на ЕС в областта на ДДС код ERA 07. Обучението се организира от Академията по Европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия в периода 18 - 19 ноември 2021 г. Работният език на обучението е английски. За участие в обучението могат да кандидатстват магистрати и съдебни...
повече

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати за участие в обучение ERA 06

За изпълнението на проект НИП модерна институция за съдебно обучение по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в годишен семинар на тема Авторско право в ЕС код ERA 06. Обучението се организира от Академията по Европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия в периода 18 - 19 ноември 2021 г. Работният език на обучението е английски. За участие в обучението могат да кандидатстват магистрати и съдебни служители,...
повече