Институционални и международни отношения

Начало | Институционални и международни отношения

Институционални и международни отношения

С решение на УС на НИП от 19 септември 2011 г. на мястото на съществуващото звено за международни дейности и програми на НИП се създава дирекция “Институционални и международни отношения”.


Мисията на дирекцията е засилване на институционалните връзки, международната дейност и капацитета на НИП за управление на проекти и програми. Тя е в тясна връзка с препоръките, съдържащи се в докладите на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка и Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. Това се изразява в приоритетно провеждане на смесени обучения с други институции, привличането на чуждестранен експертен опит, активно участие на НИП и български магистрати в различни международни обучителни прояви. 


Дирекция „Институционални и международни отношения”:


Координира управлението на програми и проекти, пряко свързани с целите и дейностите на Националния институт на правосъдието, проучва възможностите за участие на Института в различни национални и международни програми, подготвя проектни идеи и предложения, поддържа база данни за минали, текущи и предстоящи проекти, финансирани от различни програми, организира и координира институционални посещения на официални гости и делегации от страната и чужбина, както и на официални визити в чужбина.

Установява, поддържа и развива институционалните връзки и контакти на НИП с национални и международни партньори , координира дейността на Националния институт на правосъдието в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/, Международната мрежа за съдебно обучение, с Академията по европейско право в град Трир, както и със сродни национални и международни партньори, с които Институтът има подписани споразумения за сътрудничество.  

Проучва възможности Националният институт на правосъдието да подпомога усилията за интеграция в ЕС на европейските държави от Западните Балкани и Черноморския регион в областта на правосъдието и правното обучение. В това свое начинание дирекцията се стреми да осигури подкрепата на сродните организации от ЕС, както и на Европейската мрежа за съдебно обучение и Академията по европейско право.

Отговаря за протокола

Отговаря за връзките с обществеността.

 

 

За контакт:

тел.: +359 2 9359 100

факс: +359 2 9359 101

 e-mail: dimo@nij.bg


 

 

Калина Цакова

Директор
тел: +359 2 93 59 152
е-mail: 
k.tzakova@nij.bg

 

 

   

  

  

Станимир Керемидчиев
Програмен ръководител
тел. +359 (2) 93 59 120
е-mail: s.keremidchiev@nij.bg

 

 

 

 

 

  

 

Калина Лазарова
Програмен ръководител
тел. +359 (2) 93 59 158
е-mail: k.lazarova@nij.bg

  

 

 

 

 

 

Виктория Лулева

Програмен координатор

тел. +359 (2) 93 59 178

е-mail: v.luleva@nij.bg

 

 

  

 

Ралица Иванова
Програмен координатор
тел. +359 (2) 93 59 154
е-mail: r.ivanova@nij.bg

 

 

 

 

 

 

Станислав Григоров
Програмен координатор
тел.: +359 (2) 93 59 118
e-mail: s.grigorov@nij.bg