Заявка за участие

Начало | График на обученията | Заявка за участие

Заявки

На основание чл. 33, ал. 1 от Правилника за организация на дейността на Националния институт на правосъдието (НИП) във връзка с Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност в Института УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА, организирани и провеждани от НИП са следните:
 

1.     Относимост на материята и областта, в която работи съответният кандидат, с темата на обучението;
2.     Кандидатите да не са участвали в предходните 2 години в същия курс на обучение;
3.     Максималният брой участия за обучения на НИП за всички програми от текущата квалификация е до три пъти годишно;
4.     При по-голям брой класирани заявки за участие от обявените места, предимство имат заявките, пристигнали по-рано.
 

Когато очакваният интерес е по-голям от наличния брой места набирането на участниците се извършва на квотен принцип. Целта на квотния принцип е равномерно разпределение на информацията сред участниците от цялата страна или от определения за обучението регион.

 


НИП въвежда нова система за управление на обучителния процес (ИСУПО), която ще обедини досегашните функционалности по подаване на заявки и потвърждаване на участие в обучителните дейности. Системата е достъпна от 5 януари 2021 г. на адрес isupo.nij.bg, като стъпките за работа с нея са описани в Ръководството за външен потребител.


 
Всички кандидати за участие в обучение следва да създадат свой профил в ИСУПО, за да получат възможност за заявяване в избраните обучения. При създаването на профил в ИСУПО следва да се използва личен имейл адрес (при наличие на профил в Портала за електронно обучение следва да се използва същият електронен адрес), на който кандидатите ще получават известия за обученията, за които са заявили участие.