Заявка за участие

Начало | График на обученията | Заявка за участие

Заявки 2018

На основание чл. 33, ал. 1 от Правилника за организация на дейността на Националния институт на правосъдието (НИП) във връзка с Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност в Института УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА, организирани и провеждани от НИП са следните:
 

1.     Относимост на материята и областта, в която работи съответният кандидат, с темата на обучението;
2.     Кандидатите да не са участвали в предходните 2 години в същия курс на обучение;
3.     Максималният брой участия за обучения на НИП за всички програми от текущата квалификация е до три пъти годишно;
4.     При по-голям брой класирани заявки за участие от обявените места, предимство имат заявките, пристигнали по-рано.
 

Когато очакваният интерес е по-голям от наличния брой места набирането на участниците се извършва на квотен принцип. Целта на квотния принцип е равномерно разпределение на информацията сред участниците от цялата страна или от определения за обучението регион.

  

 

Заявка за участие в обучение на магистрати / служители на МП

 

Заявка за участие в обучение на съдебни служители

 

Заявка за участие в електронни дистанционни обучения

 

Заявка за участие в събития, свързани с изследвания и анализи

 

Командировъчна заповед

 

Подаването на заявки за присъствени обучения по този ред не се отнася до прокурори, следователи и прокурорски помощници, които се посочват от Върховна касационна прокуратура.

 

Заявка за участие в събития в чужбина