Свободни работни места

Начало | За нас | Свободни работни места

Свободни работни места

30.04.2018

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „програмен координатор” в дирекция Текущо обучение и международен обмен на магистрати

 

Заявление (образец)     Декларация (образец)        11.06.2018     Списък      Съобщение

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за „програмен координатор” в дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”

 

Заявление (образец)     Декларация (образец)        12.06.2018     Списък      Съобщение

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”

 

Заявление (образец)     Декларация (образец)        11.06.2018     Списък      Съобщение

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „програмен координатор” в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси”

 

Заявление (образец)     Декларация (образец)         14.06.2018     Списък      Съобщение

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция „Обучение на съдебната администрация”

 

Заявление (образец)     Декларация (образец)          08.06.2018    Списък допуснати    Съобщениие

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши експерт - юрисконсулт в отдел „Юрисконсулти”

 

Заявление (образец)     Декларация (образец)          08.06.2018     Списък допуснати     Съобщение