Свободни работни места

Начало | За нас | Свободни работни места

Свободни работни места

13.08.2018

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „програмен координатор” в дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”

Заявление (образец)     Декларация (образец)

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „програмен ръководител” в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси”

Заявление (образец)     Декларация (образец)

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „старши  експерт – юрисконсулт в отдел „Юрисконсулти”

Заявление (образец)     Декларация (образец)