Свободни работни места

Начало | За нас | Свободни работни места

Свободни работни места

26.07.2017

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "директор на дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
 

Заявление (образец)        Декларация (образец)         Съобщение
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "главен експерт - юрисконсулт" в дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Заявление (образец)      Декларация (образец)         Списък          Съобщение          09.10.2017 Списък класиране

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "програмен координатор" в дирекция "Начално обучение"

Заявление (образец)      Декларация (образец)         Списък          Съобщение          09.10.2017 Списък класиране

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "програмен координатор" в дирекция "Текущо обучение на магистрати"

Заявление (образец)      Декларация (образец)         Списък          Съобщение          09.10.2017 Списък класиране

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "програмен координатор" в дирекция "Учебно-информационен център"

Заявление (образец)      Декларация (образец)         Списък          Съобщение          09.10.2017 Списък класиране

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "програмен сътрудник" в дирекция "Текущо обучение на магистрати"

Заявление (образец)      Декларация (образец)        Списък          Съобщение          09.10.2017 Списък класиране

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Националният институт на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "финансов контрольор"

Заявление (образец)      Декларация (образец)          Списък          Съобщение          Класиране