Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 12.02.2019 - 13.02.2019
"Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдебната система" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001

Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Илияна Терзийска - 02 9359 103; i.terziiska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация