Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 07.02.2019 - 08.02.2019
Физикохимични изследвания, ДНК- анализ, изследване на компютърни системи и мрежови устройства и изследване на комуникационни и електронни устройства - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001

Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Централ София"
За контакт: Aнгелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: 15 съдии, 15 прокурори, следователи и прокурорски помощници, както и 5 служители на МВР
Начална дата за записване: 02.01.2019
Крайна дата за записване: 25.01.2019
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация