Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 14.02.2019 - 15.02.2019
Обучение на обучители на съдебни заседатели

Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София, НИП, зала 32
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии от апелативни и окръжни съдилища
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация