Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 12.02.2019 - 12.02.2019
Уебинар "Умения за публично говорене" ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002

Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Дистанционно обучение, което ще се проведе в реално време от 13.00 до 15.00 ч.
За контакт: Лилия Иванова, програмен координатор, дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси", тел. 02 9359 104, електронна поща: l.ivanova@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати и съдебни служители
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация