Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 28.01.2019 - 28.01.2019
„Балистични експертизи и документни изследвания„ - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001

Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Централ София"
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 184; e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: 15 съдии, 15 прокурори, следователи и прокурорски помощници, както и 5 служители на МВР
Начална дата за записване: 02.01.2019
Крайна дата за записване: 16.01.2019
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация