Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 15.06.2020 - 07.07.2020
"Изграждане на ефективни умения за оценка и професионално поведение на съдебната администрация" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001

Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Ралица Иванова - тел. 029359 154; r.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ПРБ
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация