Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 15.06.2020 - 05.07.2020
"Престъпления против финансовата и данъчната системи"

Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359 001, ел. поща: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: следователи с не повече от 5 год. стаж, прокурорски помощници и разследващи полицаи
Начална дата за записване: 18.05.2020
Крайна дата за записване: 12.06.2020
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация