Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 09.06.2020 - 30.06.2020
"Практически проблеми и дискусионни въпроси в производството за възстановяване на запазена част от наследство" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001

Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103; e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии от районни, окръжни и апелативни съдилища
Начална дата за записване: 25.05.2020
Крайна дата за записване: 01.06.2020
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация