Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 08.06.2020 - 21.06.2020
„Надзорът за законност при извънредното положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство по време на извънредното положение“- ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001

Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Диляна Петровска, младши експерт - тел. 02 9359 007, d.petrovska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: прокурори от районните, окръжните и апелативните прокуратури
Начална дата за записване: 26.05.2020
Крайна дата за записване: 04.06.2020
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация