Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 09.03.2021 - 07.04.2021
"Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдилищата"

Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; 0885 296 259; a.gergova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: служители от съдилищата
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 04.03.2021
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация