Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 04.03.2021 - 24.03.2021
“Предоставяне на достъп до обществена информация в Прокуратурата на Република България. Съдебна практика”

Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; О888 ОО2 228; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ПРБ
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 28.02.2021
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация