График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 28.01.2019 - 28.01.2019
Балистични експертизи и документни изследвания
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Централ София"
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 184; e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: 15 съдии, 15 прокурори, следователи и прокурорски помощници, както и 5 служители на МВР
Начална дата за записване: 02.01.2019
Крайна дата за записване: 16.01.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 29.01.2019 - 19.02.2019
Ползване на електронните ресурси на Европейската съдебна мрежа
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Янислава Андреева, тел. (02) 9359162, имейл: y.andreeva@nij.bg
Участници:
Аудитория: Магистрати, съдебни помощници с наказателноправнанасоченост, прокурорски помощници, разследващи органи по НПК, съдебни заседатели и релативни съдебни служители
Начална дата за записване: 07.01.2019
Крайна дата за записване: 28.01.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 07.02.2019 - 08.02.2019
Физикохимични изследвания, ДНК- анализ, изследване на компютърни системи и мрежови устройства и изследване на комуникационни и електронни устройства
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Централ София"
За контакт: Aнгелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: 15 съдии, 15 прокурори, следователи и прокурорски помощници, както и 5 служители на МВР
Начална дата за записване: 02.01.2019
Крайна дата за записване: 25.01.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 12.02.2019 - 13.02.2019
"Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдебната система" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Илияна Терзийска - 02 9359 103; i.terziiska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 14.02.2019 - 15.02.2019
Обучение на обучители на съдебни заседатели
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София, НИП, зала 32
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии от апелативни и окръжни съдилища
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация