График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 28.01.2019 - 28.01.2019
„Балистични експертизи и документни изследвания„ - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Централ София"
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 184; e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: 15 съдии, 15 прокурори, следователи и прокурорски помощници, както и 5 служители на МВР
Начална дата за записване: 02.01.2019
Крайна дата за записване: 16.01.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 29.01.2019 - 19.02.2019
Ползване на електронните ресурси на Европейската съдебна мрежа - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359001, имейл: z.filcheva@nij.bg Янислава Андреева, тел. (02) 9359162, имейл: y.andreeva@nij.bg
Участници:
Аудитория: Магистрати, съдебни помощници с наказателноправна насоченост, прокурорски помощници, разследващи органи по НПК и релативни съдебни служители
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 07.02.2019 - 08.02.2019
Физикохимични изследвания, ДНК- анализ, изследване на компютърни системи и мрежови устройства и изследване на комуникационни и електронни устройства - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Централ София"
За контакт: Aнгелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: 15 съдии, 15 прокурори, следователи и прокурорски помощници, както и 5 служители на МВР
Начална дата за записване: 02.01.2019
Крайна дата за записване: 25.01.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 12.02.2019 - 12.02.2019
Уебинар "Умения за публично говорене" ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Дистанционно обучение, което ще се проведе в реално време от 13.00 до 15.00 ч.
За контакт: Лилия Иванова, програмен координатор, дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси", тел. 02 9359 104, електронна поща: l.ivanova@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати и съдебни служители
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 12.02.2019 - 13.02.2019
"Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдебната система" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Илияна Терзийска - 02 9359 103; i.terziiska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация