График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.10.2019 - 08.10.2019
"Вербална/невербална комуникация " - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 029359 104, l.ivanova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Лица по чл. 249 ЗСВ
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 03.10.2019 - 04.10.2019
"Съдебнопсихиатрични експертизи" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София
За контакт: Ангелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, прокурори, следователи
Начална дата за записване: 25.06.2019
Крайна дата за записване: 13.09.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.10.2019 - 04.10.2019
"Работа с текстове съгласно актуалните граматически правила" ІІ група
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София, СРС, зала "Юстиция"
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от СРС
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 08.10.2019 - 05.11.2019
"Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти"- ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;Янислава Андреева - тел. 02 9359 162; y.andreeva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: граждански съдии от първоинстанционните и въззивните съдилища, съдебни помощници и други
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 01.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 08.10.2019 - 29.10.2019
"Последици на наследяването в изпълнителния процес"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Янислава Андреева - тел. 02 9359 162; y.andreeva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, ДСИ, служители на Инспектората на МП
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 30.09.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация