График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.11.2019 - 22.11.2019
"Практически аспекти по разследването и доказването на престъпления против горския фонд (чл.235 НК)" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Магистрати и помощници разглеждащи дела по чл. 235 НК, други лица по чл. 249 от ЗСВ
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 25.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.11.2019 - 19.11.2019
„Предизвикателствата на Орхуската конвенция в правоприлагането“ - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Лица по чл. 249 ЗСВ
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 31.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.11.2019 - 26.11.2019
"Практика на ВКС при отрицателни установителни искове" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Лица по чл. 249 от ЗСВ
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 31.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.11.2019 - 06.11.2019
"Документооборот и деловодна дейност в Прокуратурата на РБ" - Проект № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.11.2019 - 12.11.2019
"Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура"
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, НИП, зала 201
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103, e.georgiev@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии, прокурори, следователи, представители на МВР
Начална дата за записване: 12.07.2019
Крайна дата за записване: 30.09.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация