График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.11.2019 - 22.11.2019
"Практически аспекти по разследването и доказването на престъпления против горския фонд (чл.235 НК)" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Магистрати и помощници разглеждащи дела по чл. 235 НК, други лица по чл. 249 от ЗСВ
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 25.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.11.2019 - 25.11.2019
"Закриване на част от предприятието" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0002
Направление:
Място: онлайн обучение
За контакт: Светла Тодорова - тел. 02 9359 104; todorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, ДСИ, служители на Инспектората на МП
Начална дата за записване: 27.09.2019
Крайна дата за записване: 28.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.11.2019 - 26.11.2019
"Практика на ВКС при отрицателни установителни искове" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Лица по чл. 249 от ЗСВ
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.11.2019 - 19.11.2019
„Предизвикателствата на Орхуската конвенция в правоприлагането“ - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Лица по чл. 249 ЗСВ
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 31.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.11.2019 - 06.11.2019
"Документооборот и деловодна дейност в Прокуратурата на РБ" - Проект № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация