График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 07.02.2019 - 08.02.2019
Физикохимични изследвания, ДНК- анализ, изследване на компютърни системи и мрежови устройства и изследване на комуникационни и електронни устройства - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Централ София"
За контакт: Aнгелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: 15 съдии, 15 прокурори, следователи и прокурорски помощници, както и 5 служители на МВР
Начална дата за записване: 02.01.2019
Крайна дата за записване: 25.01.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 12.02.2019 - 12.02.2019
Уебинар "Умения за публично говорене" ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Дистанционно обучение, което ще се проведе в реално време от 13.00 до 15.00 ч.
За контакт: Лилия Иванова, програмен координатор, дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси", тел. 02 9359 104, електронна поща: l.ivanova@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати и съдебни служители
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 12.02.2019 - 13.02.2019
"Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдебната система" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Илияна Терзийска - 02 9359 103; i.terziiska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 14.02.2019 - 15.02.2019
Обучение на обучители на съдебни заседатели
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София, НИП, зала 32
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии от апелативни и окръжни съдилища
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.02.2019 - 21.02.2019
Актовете на Изпълнителна агенция “Медицински одит” – казуистика, практически хипотези в правораздаването
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място:
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: магистрати, съдебни служители, съдебни заседатели, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, разследващи органи и адвокати
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация