График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 05.03.2019 - 07.03.2019
"Защита на класифицираната информация в съдебната система" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив, х-л "Империал"
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване: 21.12.2018
Крайна дата за записване: 04.02.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 19.03.2019 - 20.03.2019
"Работа с текстове съгласно актуалните граматически правила" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Велико Търново
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите в Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 19.03.2019 - 20.03.2019
"Съдебно сътрудничество по граждански дела" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в цялата страна
Начална дата за записване: 21.12.2018
Крайна дата за записване: 18.02.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 26.03.2019 - 28.03.2019
"Етично поведение на съдебния служител" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване: 21.12.2018
Крайна дата за записване: 25.02.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация