График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.03.2019 - 01.03.2019
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Окръжен съд Разград
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдебни заседатели
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.03.2019 - 07.03.2019
"Защита на класифицираната информация в съдебната система" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив, х-л "Империал"
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване: 21.12.2018
Крайна дата за записване: 04.02.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 07.03.2019 - 07.03.2019
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Окръжен съд Варна
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдебни заседатели
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.03.2019 - 11.03.2019
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Окръжен съд Търговище
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдебни заседатели
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.03.2019 - 20.03.2019
"Контрол, отговорност и санкции в здравноосигурителната система – актуално законодателство и практика на съдилищата" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдии, разглеждащи административни дела, прокурори, следователи, съдебни помощници, подпомагащи административни съдии, прокурорски помощници, съдебни служители, които работят с материята, разследващи органи по НПК
Начална дата за записване: 20.02.2019
Крайна дата за записване: 04.03.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация