График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 02.04.2019 - 03.04.2019
"Съдебно-административно обслужване на граждани" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; a.gergova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони
Начална дата за записване: 21.12.2018
Крайна дата за записване: 28.02.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация