График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 03.06.2019 - 05.06.2019
„Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи”- ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, Бест Уестърн Плюс Хотел Експо 4
За контакт: Диляна Петровска - тел. 02 9359 007, d.petrovska@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи граждански и наказателни дела, прокурори, следователи, служители на Министерство на вътрешните работи
Начална дата за записване: 05.04.2019
Крайна дата за записване: 13.05.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.06.2019 - 05.06.2019
"Защита на личните данни в съдебната система" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; a.gergova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони.
Начална дата за записване: 19.02.2019
Крайна дата за записване: 25.04.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 07.06.2019 - 07.06.2019
Актуални проблеми при разглеждане на дела за несъстоятелност след постановяването на ТР №1/3.12.2018 г. по тълк.д. №1/2017 г. на ОСТК на ВКС - Проект № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Боровец
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103; e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи дела по търговска несъстоятелност и стабилизация от Пловдивски апелативен район
Начална дата за записване: 03.04.2019
Крайна дата за записване: 10.05.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 07.06.2019 - 08.06.2019
"Информационни технологии в контекста на разследването по дела за компютърни престъпления"- BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: гр. Приморско, Хотел "Форест Бийч"
За контакт: Виктория Ангелова - тел. 02 9359 178; 0878 952 481, v.luleva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии и съдебни помощници от Бургаския апелативен район
Начална дата за записване: 21.05.2019
Крайна дата за записване: 31.05.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.06.2019 - 12.06.2019
"Управление и развитие на екипи. Екипна работа и ефективност" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Велико Търново
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: служители на ръководни длъжности от съдилищата от Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони
Начална дата за записване: 19.02.2019
Крайна дата за записване: 03.05.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация