График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 02.07.2019 - 03.07.2019
"Защита на личните данни в съдебната система" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив, хотел "Империал"
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони.
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.07.2019 - 11.07.2019
„Обучение на младшите съдии по проблеми във въззивното производство в наказателния и гражданския процес”- ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "РИУ Правец", гр. Правец, кв. Езерото 8
За контакт: Диляна Петровска, младши експерт - тел. 02 9359 237, d.petrovska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: младши съдии – випуск 2017 – 2018 г.
Начална дата за записване: 26.06.2019
Крайна дата за записване: 28.06.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация