График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 04.09.2019 - 04.09.2019
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив, Съдебна палата
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Военен съд Пловдив
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 13.09.2019 - 14.09.2019
“Превенция на професионалния стрес и изчерпване в контекста на Burn-out синдрома" - ОПДУ BG05SFOP001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: гр. Приморско, хотел "Флорест бийч"
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103, e.georgiev@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии и съдебни служители от Бургаски апелативен район
Начална дата за записване: 11.07.2019
Крайна дата за записване: 31.07.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 18.09.2019 - 20.09.2019
Счетоводно и данъчно законодателство. Практическо обучение по обща теория на счетоводството и Закон за корпоративното и подоходно облагане - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Приморско, х-л “Форест бийч”
За контакт: Виктория Ангелова - тел. 02 9359 178; v.luleva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: административни съдии от апелативните райони на София и Пловдив
Начална дата за записване: 24.06.2019
Крайна дата за записване: 30.08.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 20.09.2019 - 20.09.2019
"Работа с текстове съгласно актуалните граматически правила" І група
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София, СРС, зала "Юстиция"
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от СРС
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 26.09.2019 - 26.09.2019
„Международно сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европейската съдебна мрежа. Европейска заповед за разследване. ЕЗА“-ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, Хотел "Даунтаун"
За контакт: Ангелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдии от СпНС, съдии от АСНС, прокурори от Специализираната наказателна прокуратура; съдии от СГС , прокурори от СГП; съдии от СРС , прокурори от СРП , както и съдии и прокурори от пограничните съдилища и прокуратури - Варна, Бургас, Хасково, Русе, Кюстендил и Благоевград
Начална дата за записване: 11.07.2019
Крайна дата за записване: 08.09.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация