График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 06.01.2020 - 06.01.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Враца, Съдебна палата
За контакт: Велин Турмаков, програмен координатор, тел. (02) 9359 135, e-mail: v.tourmakov@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Враца
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 06.01.2020 - 06.01.2020
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Севлиево
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Севлиево
Начална дата за записване: 19.12.2019
Крайна дата за записване: 06.01.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 06.01.2020 - 06.01.2020
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Ловеч
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Окръжен съд Ловеч
Начална дата за записване: 19.12.2019
Крайна дата за записване: 06.01.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 06.01.2020 - 06.01.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място:
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Съдебни заседатели от РС Тетевен
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 07.01.2020 - 07.01.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Ловеч, Съдебна палата
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Ловеч
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация