График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 03.02.2020 - 03.02.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Котел, Съдебна палата
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Котел (в изпълнение на чл. 30 от Наредба №7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73 ал. 6 от ЗСВ)
Начална дата за записване: 16.01.2020
Крайна дата за записване: 03.02.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 03.02.2020 - 03.02.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Девин, Съдебна палата
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Девин
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.02.2020 - 04.02.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Чепеларе, Съдебна палата
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Чепеларе
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.02.2020 - 02.03.2020
Въведение във философията на възстановителното правосъдие: принципи, практики и приложение в наказателно производство и гражданскоправен контекст"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно дистанционно обучение
За контакт: Светла Тодорова, тел. (02) 9359 104, ел. поща: todorova@nij.bg
Участници:
Аудитория: лица по чл. 249 от ЗСВ
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: До запълване броя на участниците
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.02.2020 - 29.02.2020
"Практика на ВКС при отрицателни установителни искове"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно дистанционно обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359 001, ел.поща: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: 40 магистрати от районно и окръжно ниво, съдебни помощници
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: До запълване броя на участниците
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация