График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 02.03.2020 - 31.03.2020
"Особености на делбеното производство, свързани с предмета и страните"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронна форма на обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359 001; e-mail: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии от районно и окръжно ниво
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.03.2020 - 05.03.2020
„Прилагането на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Хотел "Бест Уестърн Плюс Бристол" - София
За контакт: Мария Найденова - 02/ 9359 105, m.naydenova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Съдии и прокурори разглеждащи наказателни дела от районите на Апелативен съд - Варна и Апелативен съд – Бургас
Начална дата за записване: 03.02.2020
Крайна дата за записване: 21.02.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 05.03.2020 - 06.03.2020
„Практически въпроси, свързани с уеднаквяване на практиката при търговската регистрация” - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, х-л „Света София“
За контакт: Райа Костова - тел. 02 9359 106, r.kostova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи търговски дела и дела за обжалване на откази за вписване в Търговския регистър от Пловдивски апелативен район и длъжностни лица по регистрация при териториалното поделение на Агенцията по вписванията от Пловдив
Начална дата за записване: 03.02.2020
Крайна дата за записване: 24.02.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.03.2020 - 10.03.2020
„Актуални промени в заповедното производство”
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, НИП , зала 201
За контакт: Райа Костова - тел. 02 9359 106, r.kostova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии от районни и окръжни съдилища
Начална дата за записване: 06.02.2020
Крайна дата за записване: 28.02.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.03.2020 - 11.03.2020
"Управление и развитие на екипи. Екипна работа и ефективност"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители с ръководни функции от съдилищата от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация