График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.04.2020 - 03.04.2020
„Съдебно сътрудничество по семейни дела"
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, НИП, зала 201 (ОТЛОЖЕНО)
За контакт: Диляна Петровска, младши експерт - тел. 02 9359 007, d.petrovska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии разглеждащи семейни дела
Начална дата за записване: 21.01.2020
Крайна дата за записване: 13.03.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.04.2020 - 30.04.2020
"Съдебна практика във връзка със Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: eлектронно дистанционно обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359 001, е-mail: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: 40 съдии и съдебни помощници от административните съдилища; прокурори, разглеждащи административни преписки
Начална дата за записване: 02.03.2020
Крайна дата за записване: 20.03.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 06.04.2020 - 07.05.2020
"Начално обучение на съдебни служители"- ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: електронно дистанционно обучение
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата със стаж до 1 година в съдебната система
Начална дата за записване: 03.02.2020
Крайна дата за записване: 29.02.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.04.2020 - 10.04.2020
„Практически въпроси, свързани с уеднаквяване на практиката при търговската регистрация”
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, х-л „Света София“ (ОТЛОЖЕНО)
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103, e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи търговски дела и дела за обжалване на откази за вписване в Търговския регистър от Великотърновски апелативен район и длъжностни лица по регистрация при териториалното поделение на Агенцията по вписванията от Велико Търново
Начална дата за записване: 10.02.2020
Крайна дата за записване: 23.03.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.04.2020 - 16.04.2020
"Съдебни секретари" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: електронно дистанционно обучение
За контакт: Велин Турмаков - v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни секретари от съдилищата от Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация