График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.05.2020 - 29.05.2020
"Имуществени отношения между съпрузите.Нови моменти в правото на ЕС.Актуални проблеми за ащита правата на децата и родителската отговорност.Производство по чл.127 СК" ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Лилия Иванова - тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела
Начална дата за записване: 01.04.2020
Крайна дата за записване: 28.04.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.05.2020 - 31.05.2020
"Длъжностно лице по защита на данните в органите на съдебната власт" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359 001, е-mail: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни и прокурорски помощници, съдебни служители, определени за длъжностни лица по защита на данните
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 11.05.2020 - 04.06.2020
"Електронни доказателства, доказателства в социалните мрежи и криптовалути" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; v.karaganova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдии, прокурори, следователи
Начална дата за записване: 31.03.2020
Крайна дата за записване: 03.05.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 12.05.2020 - 03.06.2020
Работа в служба "Архив" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Ралица Иванова - тел. 029359 154; r.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни архивари от съдилищата
Начална дата за записване: 16.04.2020
Крайна дата за записване: 08.05.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 14.05.2020 - 11.06.2020
"Работа с архивни дела" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ПРБ
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация