График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.06.2020 - 30.06.2020
"Последици на наследяването в изпълнителния процес" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.06.2020 - 28.06.2020
"Основни предизвикателства при упражняването на правото на иск за обезщетение на вреди от антитръстови нарушения" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Виктория Ангелова - тел. 02 9359 178; v.luleva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: административни съдии и съдии, разглеждащи граждански дела от окръжни съдилища, апелативни съдилища и Върховния касационен съд
Начална дата за записване: 20.05.2020
Крайна дата за записване: 28.05.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 08.06.2020 - 21.06.2020
„Надзорът за законност при извънредното положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство по време на извънредното положение“- ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Диляна Петровска, младши експерт - тел. 02 9359 007, d.petrovska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: прокурори от районните, окръжните и апелативните прокуратури
Начална дата за записване: 26.05.2020
Крайна дата за записване: 04.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.06.2020 - 30.06.2020
"Практически проблеми и дискусионни въпроси в производството за възстановяване на запазена част от наследство" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103; e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии от районни, окръжни и апелативни съдилища
Начална дата за записване: 25.05.2020
Крайна дата за записване: 01.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.06.2020 - 05.07.2020
"Престъпления против финансовата и данъчната системи"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359 001, ел. поща: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: следователи с не повече от 5 год. стаж, прокурорски помощници и разследващи полицаи
Начална дата за записване: 18.05.2020
Крайна дата за записване: 12.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация