График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.07.2020 - 03.07.2020
"Криминална психология" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: гр. София
За контакт: Райа Костова - тел. 02 9359 106; r.kostova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи
Начална дата за записване: 11.06.2020
Крайна дата за записване: 24.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.07.2020 - 15.07.2020
"Нови моменти в касационното производство по АПК" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Светла Тодорова - тел. 02 9359 104; todorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249 ЗСВ
Начална дата за записване: 30.04.2020
Крайна дата за записване: 28.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.07.2020 - 01.07.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Добрич, Съдебна палата
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; a.gergova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Добрич
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 02.07.2020 - 02.07.2020
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Трявна, Съдебна палата
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Трявна
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 06.07.2020 - 28.07.2020
"Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдилищата" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата от Софийски, Варненски и Великотърновски апелативни райони
Начална дата за записване: 16.04.2020
Крайна дата за записване: 02.07.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация