График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 23.09.2020 - 30.10.2020
"Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела (приоритетно насочено към съдии от Софийски градски съд)
Начална дата за записване: 28.04.2020
Крайна дата за записване: 01.09.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация