График на обученията

Архив


Избери година:

2021

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 12.01.2021 - 12.04.2021
"Начално обучение на съдебни заседатели от РС Своге"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Обучението ще се проведе в електронна дистанционна форма - самоподготовка
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Своге
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 20.01.2021 - 08.02.2021
“Основания по Закона за съдебната власт за прекратяване на трудовото правоотношение със съдебни служители от администрацията на Прокуратурата на Република България” ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ПРБ, изпълняващи длъжности по направление „Човешки ресурси“
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 17.01.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 25.01.2021 - 04.02.2021
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Обучението ще се проведе в неприсъствена форма - самоподготовка
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от Районен съд Котел и Районен съд Сливен
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 25.01.2021 - 08.02.2021
„Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите“
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение - https://isupo.nij.bg/#/register
За контакт: Ангелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, прокурори, следователи
Начална дата за записване: 11.01.2021
Крайна дата за записване: 20.01.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 27.01.2021 - 15.02.2021
"Изграждане на ефективни умения за оценка и професионално поведение на съдебната администрация"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; О888 ОО2 228; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 24.01.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация