График на обученията

Архив


Избери година:

2021

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 03.02.2021 - 01.03.2021
“Етично поведение на съдебния служител”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; 0885 296 259; a.gergova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ПРБ
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 31.01.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 10.02.2021 - 08.03.2021
“Етично поведение на съдебния служител”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Ралица Иванова - тел. 029359 154; r.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 07.02.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.02.2021 - 19.02.2021
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: обучението е за самоподготовка в дистанционна форма
За контакт: Боряна Урманова-Григорова, тел. 02 9359 155; 0889 711 984; e-mail: grigorova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Велико Търново
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.02.2021 - 19.02.2021
"Начално обучение на съдебни заседатели"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: обучението е за самоподготовка в дистанционна форма
За контакт: Боряна Урманова-Григорова, тел. 02 9359 155; 0889 711 984; e-mail: grigorova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Павликени
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 17.02.2021 - 18.03.2021
“Основни принципи и актуални моменти при прилагане на Закона за обществени поръчки в съдебната система” (дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма)
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: служители на ръководни длъжности, главни счетоводители и други служители, ангажирани с обществени поръчки от органите на съдебната власт, АВСС, ИВСС, НИП и ПРБ. Препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 14.02.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация