График на обученията

Архив


Избери година:

2021

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 04.03.2021 - 24.03.2021
“Предоставяне на достъп до обществена информация в Прокуратурата на Република България. Съдебна практика”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; О888 ОО2 228; v.tourmakov@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ПРБ
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 28.02.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.03.2021 - 07.04.2021
"Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдилищата"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; 0885 296 259; a.gergova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: служители от съдилищата
Начална дата за записване: 04.01.2021
Крайна дата за записване: 04.03.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.03.2021 - 29.03.2021
"COVID -19 – проблеми и решения в работата на съда"
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Райа Костова - тел. 029359 108; r.kostova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: магистрати и съдебни служители
Начална дата за записване: 11.02.2021
Крайна дата за записване: 10.03.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.03.2021 - 29.03.2021
"Експертизи в делбеното производство"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02( 9359 001, e-mail: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии и съдебни помощнници от районно и окръжно ниво и от ВКС
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване:
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 16.03.2021 - 21.03.2021
„Специфики при изследването на електронни пощи и фишинг атаки“
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно дистанционно обучение
За контакт: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; v.karaganova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, прокурори, следователи и лица по чл.249 ЗСВ
Начална дата за записване: 17.02.2021
Крайна дата за записване: 11.03.2021
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация