График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 20.06.2019 - 21.06.2019
"Съдебно сътрудничество по наказателни дела"
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Варна
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в цялата страна
Начална дата за записване: 19.02.2019
Крайна дата за записване: 15.05.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 20.06.2019 - 21.06.2019
„Актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси, свързани с наказателно преследване на организираната престъпност и корупционните престъпления. ЕЗР. ЕЗА. Екстрадиция-ОПДУ BG05SFOP001-3.002-001
Направление: Текущо обучение на магистрати и съдебни служители
Място: гр. Кюстендил, хотел Стримон Гардън Спа Хотел
За контакт: Диляна Петровска - тел. 02 9359 007, d.petrovska@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдии и прокурори от Апелативен специализиран наказателен съд, Специализиран наказателен съд, Апелативна специализирана прокуратура, и Специализирана наказателна прокуратура
Начална дата за записване: 22.05.2019
Крайна дата за записване: 10.06.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 25.06.2019 - 26.06.2019
"Работа с текстове съгласно актуалните граматически правила" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Велико Търново
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони
Начална дата за записване: 19.02.2019
Крайна дата за записване: 17.05.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 27.06.2019 - 28.06.2019
Международен граждански процес – семейни спорове - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: гр. София
За контакт: Мария Найденова - тел. 02 9359 105, m.naydenova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Съдии от районни, окръжни и апелативни съдилища
Начална дата за записване: 13.05.2019
Крайна дата за записване: 10.06.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 02.07.2019 - 03.07.2019
"Защита на личните данни в съдебната система" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив, хотел "Империал"
За контакт: Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни служители от прокуратурите от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони.
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация