График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 26.03.2019 - 28.03.2019
"Етично поведение на съдебния служител" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване: 21.12.2018
Крайна дата за записване: 25.02.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 26.03.2019 - 10.05.2019
Актуални проблеми в практиката на съдилищата по прилагането на ЗИНЗС след измененията на закона, обн. в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Обучение състоящо се от дистанционна (26.03 - 25.04.20) и присъствена (10.05.2019 г.) част
За контакт: Корнелия Кирилова - тел. 02 9359 161; k.kirilova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии и съдебни помощници от административните съдилища, прокурори, прокурорски помощници, служители на ГД"ИН" към МП
Начална дата за записване: 21.02.2019
Крайна дата за записване: 20.03.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 26.03.2019 - 26.03.2019
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Добрич
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от ОС Добрич
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 27.03.2019 - 29.03.2019
"Съдебната власт и медиите" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София, Хотел "Централ София"
За контакт: Ани Пармаксизян - тел. 02 9359 188; a.parmaksizian@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, определени за контакт с медиите от апелативни райони Пловдив и София и прокурори - говорители
Начална дата за записване: 19.02.2019
Крайна дата за записване: 13.03.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 29.03.2019 - 29.03.2019
“Начално обучение на съдебни заседатели”
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Дулово
За контакт: Габриела Бакалова - тел. 02 9359 147; g.bakalova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни заседатели от РС Дулово
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация