График на обученията

Архив


Избери година:

2020

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 08.06.2020 - 21.06.2020
„Надзорът за законност при извънредното положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство по време на извънредното положение“- ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Диляна Петровска, младши експерт - тел. 02 9359 007, d.petrovska@nij.bg;
Участници:
Аудитория: прокурори от районните, окръжните и апелативните прокуратури
Начална дата за записване: 26.05.2020
Крайна дата за записване: 04.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 09.06.2020 - 30.06.2020
"Практически проблеми и дискусионни въпроси в производството за възстановяване на запазена част от наследство" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103; e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии от районни, окръжни и апелативни съдилища
Начална дата за записване: 25.05.2020
Крайна дата за записване: 01.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.06.2020 - 03.07.2020
"Престъпления против финансовата и данъчната системи"
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: електронно обучение
За контакт: Зина Филчева, тел. (02) 9359 001, ел. поща: z.filcheva@nij.bg
Участници:
Аудитория: Прокурори и следователи с не повече от 5 год. стаж и разследващи полицаи
Начална дата за записване: 18.05.2020
Крайна дата за записване: 08.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 15.06.2020 - 07.07.2020
"Изграждане на ефективни умения за оценка и професионално поведение на съдебната администрация" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Ралица Иванова - тел. 029359 154; r.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от ПРБ
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 16.06.2020 - 21.07.2020
"Трафик на хора" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; v.karaganova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници
Начална дата за записване: 18.05.2020
Крайна дата за записване: 08.06.2020
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация