График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 28.10.2019 - 18.11.2019
"Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; v.karaganova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, разглеждащи граждански дела и съдебни помощници
Начална дата за записване: 19.07.2019
Крайна дата за записване: 21.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 29.10.2019 - 30.10.2019
"Гражданско деловодство" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата от Софийски, Пловдивски и Бургаски апелативни райони
Начална дата за записване: 10.07.2019
Крайна дата за записване: 30.09.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 30.10.2019 - 31.10.2019
"Тероризъм. Съвременни аспекти на разследването на тероризма. Координация между структурите, свързани с разследването на тероризма"
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: гр. Правец, хотел “Риу Правец“
За контакт: Емил Георгиев - тел. 02 9359 103, e.georgiev@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, прокурори и следователи от специализираните съдилища
Начална дата за записване: 31.07.2019
Крайна дата за записване: 27.09.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.11.2019 - 22.11.2019
"Практически аспекти по разследването и доказването на престъпления против горския фонд (чл.235 НК)" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Зина Филчева - тел. 02 9359 001; z.filcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Магистрати и помощници разглеждащи дела по чл. 235 НК, други лица по чл. 249 от ЗСВ
Начална дата за записване: 29.07.2019
Крайна дата за записване: 25.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 04.11.2019 - 25.11.2019
"Закриване на част от предприятието" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0002
Направление:
Място: онлайн обучение
За контакт: Светла Тодорова - тел. 02 9359 104; todorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдии, ДСИ, служители на Инспектората на МП
Начална дата за записване: 27.09.2019
Крайна дата за записване: 28.10.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация