15.02.2018

Заповед №РД-00-9/14.02.2018г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устни изпити


Заповед №РД-00-9/14.02.2018г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2017-2018г. в края на обучението в Националния институт на правосъдието
повече
12.02.2018

Стипендии от Френския институт в България за участие на български магистрати в обучения от каталога на Френското училище за магистрати


Френският институт - София, подпомагайки дейностите на Националната школа на магистратурата на Франция, предоставя възможност за отпускане на стипендии на български магистрати за участие в следните обучения на френската школа: 1. Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация, 26-30 март 2018г. 2.Организирана престъпност и съдебно сътрудничество, 9-13 април 2018г. 3.Извънсъдебни начини за решаване на спорове, 9-13 април 2018г. 4.Съдебно разглеждане на престъпления срещу...
повече
12.02.2018

НИП предоставя онлайн достъп до книгата "Право на Европейската конвенция за правата на човека"


Чрез рубриката Виртуална читалня в Портала за електронно обучение на НИПможете да получите онлайн достъп до книгата Право на Европейската конвенция за правата на човека (LAW OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS Copyright (c) 1994, 2009, 2014 David Harris, Michael OBoyle, Edward Bates, Carla Buckley, Yutaka Arai, Peter Cumper, Michelle Lafferty, Heather Green, Paul Harvey). За целта е необходимо да попадате в кръга на лицата от целевата група на НИП и да сте регистриран потребител на...
повече
09.02.2018

Ново издание на тематично помагало за чуждоезиково обучение на Европейската мрежа за съдебно обучение


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) публикува ново издание на тематично помагало за чуждоезиково обучение на английски език на тема Човешките права в правото на ЕС. Изданието е разработено от водещи европейски експерти по темата юристи и лингвисти и е насочено към всички магистрати, които искат да развиват терминологичните си познания по темата. Помагалото се разпространява електронно - HANDBOOKEnglish for Human Rights EU Law.
повече
06.02.2018

Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2017 г. и Годишен план за дейността на Института за 2018 г.


Управителният съвет на Националния институт на правосъдието на заседание, проведено на 5.02.2018 г. прие Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2017 г. и Годишен план за дейността на Института за 2018 г.
повече