07.05.2021

Обучение на НИП от „Каталог +“ на ЕМСО на тема "Компетентност, признаване, изпълнение на съдебни решения и определяне на приложимото право по Регламент 1215/2012. Новият Регламент 848/2015 за несъстоятелността“


В периода 24-25 юни 2021 г. в гр. София, Националният институт на правосъдието ще проведе присъствено обучение на тема Компетентност, признаване, изпълнение на съдебни решения и определяне на приложимото право по Регламент 1215/2012. Новият Регламент 848/2015 за несъстоятелността, което се осъществява в рамките на Каталог + на Европейската мрежа за съдебно обучение. Интерактивният семинар има за цел да предложи задълбочен преглед на европейските инструменти в тази област и ще предостави...
повече
05.05.2021

Отборът на НИП е победител в полуфинала на международното състезание THEMIS на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО)


Отборът на Националния институт на правосъдието спечели първо място на полуфинала на престижното състезание за младши магистрати THEMIS, организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение на тема ЕС и Европейски наказателен процес. Състезанието се проведе в онлайн формат на 5 май 2021г. Отборът в състав от младшите съдии Господин Тонев, Славена Койчева и Теодора Карабашева, представи темата Съдебното видеосътрудничество по трансграничните наказателни процедури. Предложения за установяване...
повече
26.04.2021

Приключи обучението, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие по проект на НФМ


На 22 април 2021 г. приключи провеждането на първото обучение на Националния институт на правосъдието, разработено и организирано в електронна дистанционна форма по проект Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти. Едномесечният обучителен курс осигури систематичен преглед на гражданскоправните аспекти на домашното насилие в контекста...
повече
26.04.2021

Новият брой на електронния бюлетин на НИП: Европейска перспектива на съдебното обучение


Публикуваме новия брой на електронния бюлетин на НИП, посветен на европейската перспектива на съдебното обучение в контекста на стратегическите документи на Европейската мрежа за съдебно обучение, Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз за новия програмен период. Изданието е достъпно в рубриката Е-бюлетинна страницата на Института.
повече
23.04.2021

Присъствено обучение на тема "Автотехнически експертизи“


На 20 и 21 май 2021 г. Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение Автотехнически експертизи с преподавател проф. д-р Станимир Карапетков заместник-ректор на Техническия университет-София и вещо лице с дългогодишен опит. Обучението е предназначено за аудитория от съдии, прокурори и следователи. Организатор на обучението: Ани Пармаксизян, програмен координатор; e-mail: a.parmaksizian@nij.bg; тел. 02 9359 188. При влошаване на епидемичната обстановка и...
повече
21.04.2021

Националният институт на правосъдието с първо онлайн домакинство по Програмата за обмен на ЕМСО


Националният институт на правосъдието организира за първи път онлайн обмен в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение. В периода 20-22 април 2021г. 10 съдии и прокурори от Италия, Испания, Германия, Полша, Хърватска и Босна и Херцеговина обмениха професионален опит и добри практики чрез виртуални срещи и дискусии с българските си колеги. Програмата на обмена е изготвена в дигитален формат, включващ синхронни интерактивни сесии, проведени през платформата за видеоконферентна...
повече
19.04.2021

Покана за участие в Регионален уебинар на тема „Криптовалути”


На 17 май от 15.00 до 18.00 ч. (българско време) чрез онлайн платформата Kudo ще се проведе регионален уебинар на тема Криптовалути, предназначен за магистрати от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Словения и Румъния. Работният език е английски с осигурен превод на български език. Събитието се организира в рамките на Международната програма за борба с компютърните злоупотреби и интелектуална собственост на Министерство на...
повече
09.04.2021

Националният институт на правосъдието удължава срока за заявяване за участие в онлайн обучения по английски език в групова форма във виртуална класна стая


Предлаганите обучения са: * Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4 учебни часа седмично; * Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4 учебни часа седмично; Заявяването на участие може да се извърши чрез системата...
повече
09.04.2021

Продължаване в синхронна форма чрез интернет на обучителния процес на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи


Директорът на НИП издаде заповед за продължаване в синхронна форма чрез интернет на обучителния процес на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи.
повече