23.06.2017

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши съдии и младши прокурори - Випуск 2017


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ, обявяваме резултатите от проведените финални изпити на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в НИП. Резултати от проведените изпити на кандидатите за младши съдии Резултати от проведените изпити на кандидатите за младши прокурори
повече
23.06.2017

УЕБИНАР "ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС"


Днес, 23.06.2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието се проведе уебинар на тема Електронни ресурси за търсене на практика на Съда на ЕС и законодателство на ЕС, организиран в рамките на проект Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Същностна характеристика на уебинара е, че...
повече
20.06.2017

ТРЕТИ МОДУЛ НА ПРОГРАМАТА ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ


На 20.06.2017 г. от 13.30 ч. до 17.30 ч. в конферентната зала на Съдебната палата ще се проведе третият модул от учебния цикъл по европейско право, насочен към развиване на компетентности и умения на магистратите от върховните съдилища и прокуратури. В рамките на сесията проф. Жасмин Попова от Института за държавата и правото на БАН и преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, ще представи и обсъди с аудиторията въпросите, свързани с Хартата на...
повече
16.06.2017

Националният институт на правосъдието разработи „Наръчник на съдебния заседател”


В помощ на съдебните заседатели НИП разработи учебно помагало Наръчник на съдебния заседател. Автори на помагалото са Владимир Астарджиев - съдия в Апелативен съд София и съдиите от Софийския районен съд Иван Стоилов и Полина Величкова. Наръчникът съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на...
повече
16.06.2017

ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


На свое заседание, проведено на 15.06.2017 г., по предложение на Директора, Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра за заместник-директори на Института г-жа Петя Илиева Гегова и г-жа Силвия Тодорова Димитрова.
повече
14.06.2017

Посещение на делегация от Туркменистан в Националния институт на правосъдието, на 14 юни 2017 г.


На 14 юни 2017 г., на работно посещение в Националния институт на правосъдието пристига делегация от Туркменистан, по линия на проект Подкрепа за изграждане на капацитет на публичната администрация в Туркменистан, възложен от Европейската комисия на международен консорциум. Посещението е по инициатива на Института по публична администрация, който е страна по проекта и подпомага провеждането на срещите в България. В хода на визитата в НИП са предвидени срещи, насочени към цялостната дейност...
повече