16.04.2021

Честит празник!


Уважаеми колеги, Днес, когато честваме деня на Конституцията и професионален празник на юристите и съдебните служители, да се преклоним пред родолюбивото дело на отците на българската държавност. Да си спомним за техните демократични идеи, да отстояваме суверенитета и националната отговорност за гражданска свобода и човешко достойнство така, както ни завещаха създателите на първата българска Конституция от 1879 година. Бъдете здрави и вдъхновени! Пазете честта на професиите юрист и...
повече
09.04.2021

Присъствено обучение на тема "Автотехнически експертизи“


На 20 и 21 май 2021 г. Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение Автотехнически експертизи с преподавател проф. д-р Станимир Карапетков заместник-ректор на Техническия университет-София и вещо лице с дългогодишен опит. Обучението е предназначено за аудитория от съдии, прокурори и следователи. Организатор на обучението: Ани Пармаксизян, програмен координатор; e-mail: a.parmaksizian@nij.bg; тел. 02 9359 188. При влошаване на епидемичната обстановка и...
повече
09.04.2021

Националният институт на правосъдието удължава срока за заявяване за участие в онлайн обучения по английски език в групова форма във виртуална класна стая


Предлаганите обучения са: * Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4 учебни часа седмично; * Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4 учебни часа седмично; Заявяването на участие може да се извърши чрез системата...
повече
09.04.2021

Продължаване в синхронна форма чрез интернет на обучителния процес на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи


Директорът на НИП издаде заповед за продължаване в синхронна форма чрез интернет на обучителния процес на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи.
повече
05.04.2021

Управителният съвет на НИП избра г-жа Миглена Тачева за директор на НИП за още един мандат


Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра г-жа Миглена Тачева за директор на НИП за още един мандат. Решението бе взето със 6 гласа за и един против от 7-членния УС на заседание, излъчвано онлайн в реално време. Председателят на ВАС Георги Чолаков, главният прокурор Иван Гешев, двамата представители на ВСС съответно от Съдийската и Прокурорската колегии Красимир Шекерджиев и Евгени Иванов, министърът на правосъдието Десислава Ахладова и проф. Сашо Пенов от...
повече
30.03.2021

Възможности за финансиране по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела


Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за насърчаване на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в размер на 6 650 000 евро. Повече информация за основните приоритети и дейности, които се предвижда да бъдат финансирани по програмата е налична тук.
повече
30.03.2021

Електронно дистанционно обучение „Домашното насилие при фактически и юридически усложнения”


Впериода 11.05-14.06.2021 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на темаДомашното насилие при фактически и юридически усложнения по проект Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие, осъществяван с подкрепата на програма Правосъдие на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Обучението е разработено като втора, надграждаща част на електронния обучителен курс Наказателноправни аспекти на домашното насилие, пилотно...
повече
24.03.2021

Удължава се срокът за заявяване на участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност


Поради наличие на ограничен брой свободни места НИП удължава срока за заявяване на участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност до 15 април 2021 г. включително. Заявяването на участие може да се извърши чрез системата за администриране на събития ИСУПО (isupo.nij.bg) съгласно приложената допълнителна информация. Предлаганите обучения са в изпълнение на проект НИП ...
повече