22.07.2019

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в Европейския съюз


На 26 септември 2019 г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема Международно сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европейската съдебна мрежа. Европейска заповед за разследване. Европейска заповед за арест. Учебният план на обучението е разработен от Иванка Которова, прокурор при Върховна касационна прокуратура и национален представител на България в Евроджъст, Цветомир Йосифов, завеждащ отдел Международен при Върховна касационна прокуратура...
повече
19.07.2019

Успешен завършек на дейност 1 „Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване”, проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, изпълнявана в партньорство с ВАС


Днес19.07.2019 г.приключи обучението Правни въпроси в работата на съдебната администрация - организация на съдебната администрация; действия на съдебната администрация и връзка със законност на съдебните решения; новости в АПК - електронна комуникация със страните; Етичен кодекс на съдебните служители, с лектор проф. Дарина Зиновиева. 30 съдебни помощници и съдебни служители от Върховния административен съд участваха в обучението, което се проведе в курорта Боровец. То е последното от...
повече
17.07.2019

НИП започва дискусия за надграждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати


Националният институт на правосъдието започва дискусията с втория брой на Е-бюлетина на Института (http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BGpageid=2924), изцяло посветен на задължителното първоначално обучение, през което досега успешно са преминали 1054 кандидати за младши магистрати. Представя се и анализ на съдебното обучение в 9 държави членки на ЕС Белгия, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Чехия и Швеция. Очакваме вашите мнения и предложения за...
повече
15.07.2019

Eлектронно обучение с трансгранична присъствена среща „Семейно право и права на човека”, организирано от Съвета на Европа


Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за съдии и прокурори от държавите членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на защитата на правата на човека в областта на семейното право. Обучителният курс е разработен от експерти на Съвета на Европа (СЕ) и се провежда в рамките на проекта HELP в ЕС . Той разглежда и анализира влиянието на международното право в областта на правата на човека, в частност чл. 8...
повече
12.07.2019

„Управление на съдебната власт. Ръководство за административни ръководители” е достъпно в електронния портал на НИП


В изпълнение на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието възложи съставянето на ръководство за административни ръководители и заместниците на административните ръководители Управление на съдебната власт, което е едно от 9-те учебни помагала за магистратите. От днес то е на Ваше разположение в електронен формат. Негови автори са...
повече
05.07.2019

Специална награда за българския отбор в международното състезание за младши магистрати ТЕМИС на Европейската мрежа за съдебно обучение


На приключилия днес в Националния институт на правосъдието полуфинал на международното състезание за младши магистрати ТЕМИС българският отбор в състав: младшите съдии Константина Христова, Светослав Иванов и Боряна Христова и ръководител постоянния преподавател съдия Илияна Балтова, получи специална награда. Наградата се връчва за иновативния подход при представянето на отбора и подготвения късометражен филм. В реализирането на филма участие взеха и младшите прокурори Васко Пашев и Кирил...
повече
04.07.2019

Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност


Уважаеми колеги, Предлагаме на вниманието Ви Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност, изготвен от авторски екип на Националния институт на правосъдието, включващ съдиите Костадинка Недкова от Върховния касационен съд, Анета Братанова, заместник-председател на Апелативен съд Варна; Вера Иванова, и.ф. председател на Апелативен съд Пловдив, Антоанета Андонова-Парашкевова от Окръжен съд Бургас, Диана Митева от Окръжен съд Варна...
повече