20.04.2018

Европейската мрежа за съдебно обучение отправя покана за заявяване на домакинство на специализирани краткосрочни стажове в рамките на Програма за обмен 2019


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за заявяване на домакинство на специализирани краткосрочни стажове в рамките на Програмата за обмен 2019. В тези стажове могат да кандидатстват за домакинство български съдии, прокурори и следователи, които владеят на основно ниво още един от официалните езици на ЕС и имат опит в дела по следните теми, определени от ЕМСО: Трудово право Екологично право Бежанско право Конкурентно право Медиация Семейно право Организирана...
повече
20.04.2018

Европейската мрежа за съдебно обучение отправя покана за заявяване на домакинство на краткосрочни стажове за административни ръководители в рамките на Програма за обмен 2019


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за заявяване на домакинство на краткосрочни стажове за административни ръководители в рамките на Програмата за обмен 2019. Заявилите се за участие и одобрени от ЕМСО български магистрати ще имат възможност да приемат техен колега от страна членка на ЕС на стаж за период от 3 до 5 дни. Периодът за провеждане на стажа не е предварително фиксиран и се определя от участниците в програмата в рамките на 2019г. За краткосрочните...
повече
19.04.2018

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК


В изпълнение на дейност 2 Провеждане на чуждоезикови обучения по английски и френски език в рамките на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран по Оперативна програма Добро управление публикуваме списъците с класираните участници по градове и групи по избран език и ниво, които ще имат възможност да се включат в предстоящите присъствени обучения. Класираните кандидати следва да потвърдят участието си чрез електронна форма, връзката към която...
повече
16.04.2018

НИП издава първи брой на собствен електронен бюлетин


По случай 16 април - Ден на Конституцията и професионален празник на юриста НИП издава първи брой на собствен електронен бюлетин, посветен на съдебното обучение. Бюлетинът на НИП ще излиза в ритъм, съобразен с активните месеци в работата на съдебната система. Всяко издание ще е достъпно за читателите си по електронна поща или чрез специална рубрика е-Бюлетин на официалната страница на Института. Честит професионален празник, колеги!
повече
10.04.2018

Нови обявления за семинари и обучения в европейски обучителни школи и институции


За изпълнението на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието публикува нови обявления за семинари и обучения в европейски обучителни школи и институции. Информация за темите, условия и заявка за участие можете да намерите в раздел Проект по ОПДУ 2017, подраздел Обучения и учебни посещения в Европейски институции.
повече
10.04.2018

ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Във връзка с влизането в сила на законодателния пакет на ЕС за защита на личните данни, през м. май 2018 г. Националния институт на правосъдието организира две целеви обучения, посветени на новата уредба. Програмите на обученията са профилирани съобразно компетентностите на целевите групи и са разработени от интердисциплинарен лекторски екип с участието на Ваня Несторова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Николай Ангелов, съдия в Административен съд- София-град и д-р Невин Фети,...
повече