24.04.2019

Престъпления, извършвани чрез използването на информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти. Виртуални валути, 22- 24 април 2019 г.


46 съдии, прокурори, следователи и служители на Министерство на вътрешните работи, работещи по дела за престъпления, извършвани чрез използването на информационни и компютърни технологии, се включиха в обучението на Националния институт на правосъдието по тази тема, което се проведе на 22 - 24 април 2019. Обучението се организира по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран по Оперативна програма Добро управление....
повече
22.04.2019

БРЕКЗИТ И ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, 22-23 април 2019 г.


На 22 април 2019 г. стартира обучението на Националния институт на правосъдието на тема Европейска рамка по обезпечаване и конфискация по наказателни дела настояще и бъдеще. Прилагане по отношение на Обединеното Кралство. Обучението се осъществява по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, изпълняван в рамките на Оперативна програма Добро управление. Обучението е разработено по предложение на Националните съдебна и прокурорска мрежи...
повече
19.04.2019

Оживена дискусия в НИП сред съдиите-наставници


Седемнадесет съдии-наставници от окръжните съдилища в страната и Софийски градски съд се включиха в работна среща, организирана от НИП на 18.04.2019г. Всички участници в срещата изразиха становища по дискутираните теми, направиха предложения по тях, представиха примери и опит от работата си с младшите съдии. Обсъдени бяха редица актуални въпроси, сред които могат да бъдат откроени високата оценка за нивото на подготвеност на младшите съдии след завършване на обучението им в НИП,...
повече
18.04.2019

Проведе се работна среща на прокурорите-наставници


Двадесет прокурори-наставници участваха в работна среща, организирана от Националния институт на правосъдието на 17.04.2019 г. Прокурори-наставници от РП-Разград и Софийска районна прокуратура се включиха в срещата чрез видеоконферентна връзка. По време на срещата се обсъдиха въпроси относно обучението на кандидатите за младши прокурори в НИП, практики на взаимодействие между наставниците и младшите прокурори, етичните предизвикателства в наставническата дейност и оценяването на младшите...
повече
15.04.2019

НИП организира работна среща на следователите-наставници


На 15. 04.2019 г . в Националния институт на правосъдието се проведе работна среща на следователите-наставници. Срещата е в изпълнение на разпоредбите на Правилата за дейността на прокурорите и следователите наставници, приети с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за повеждане на годишни срещи на прокурорите и следователите-наставници, включително и срещи с постоянните преподаватели. Основните теми в работата бяха: представяне на програмата на задължителното...
повече