25.03.2019

Обучение за съдебни служители по прилагане на Закона за обществените поръчки в органите на съдебната власт


В периода 23 24 април 2019 г. Националният институт на правосъдието организира обучение в гр. Пловдив на тема Прилагане на Закона за обществените поръчки в органите на съдебната власт в рамките на проект Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението е въвеждащо и е предназначено за съдебни служители, които се занимават пряко или...
повече
22.03.2019

СРЕЩА НА ДИРЕКТОРА НА НИП С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ


На 21 март 2019 г. директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Миглена Тачева, се срещна с представители на съсловните организации на професионалната общност. В срещата участваха съдии, прокурори, съдебни служители и експерти, представляващи: * Съюза на съдиите в България, * Асоциацията на българските административни съдии, * Българската съдийска асоциация, * Асоциацията на прокурорите в България, * Камара на следователите в България, * Национално сдружение на...
повече
21.03.2019

Тридневно обучение по енергийно право ще бъде проведено в Пловдив в периода 8-10 април 2019 г.


Тридневно обучение по енергийно право, организирано в партньорство между Националния институт на правосъдието и Върховния административен съд, ще бъде проведено в периода 8-10 април 2019 г. в хотел Санкт Петербург, Пловдив. Темата е Енергетика-национално и европейско право. Политика и актове в сферата на енергетиката. Обучението ще бъде проведено от международните лектори Кайса Хухта, докторант от Университета на Източна Финландия, и проф. Рувен Флеминг от Университет на Грьонинген, а от...
повече
19.03.2019

Обучения в областта на киберпрестъпленията и взаимното признаване на актове, постановени в производства с наказателноправен характер в държавите членки на ЕС


През м. април 2019 г. Националният институт на правосъдието организира поредица от обучения, насочени към развиване на уменията и професионалната компетентност на съдиите, прокурорите и служителите на разследващите органи относно актовете, постановени в производствата с наказателноправен характер в държавите членки на ЕС. Обученията са разработени по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран по Оперативна програма Добро...
повече
18.03.2019

Тридневно обучение по конкурентно право, организирано в партньорство между НИП и ВАС, започна в София


Тридневно обучение на тема Заблуждаващата реклама като форма на нелоялна конкуренция по ЗЗК. Практика на СЕС по Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама започна днес, 18.03.2019 г., в хотел Феста, гр. София. Гост лектори са проф. Моника Намисловска, ръководител на катедра Европейско частно право в Университета в Лодз, Полша, и д-р Анна Лабедска, преподавател в юридическия факултет в Сити...
повече