18.10.2017

Наръчник за издаване и изпълнение на Европейската заповед за арест


На 17 октомври 2017 г. Европейската комисия публикува Наръчник за издаване и изпълнение на Европейската заповед за арест. В изданието е отчетен натрупаният опит от изминалите 13 години на прилагане на европейската заповед за арест в Съюза.
повече
18.10.2017

Последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс - комплекс от нови обучителни дейности на Националния институт на правосъдието


Във връзка с последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародвани в брой 63 на Държавен вестник от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г. Националният институт на правосъдието стартира поредица от обучения по апелативни райони в страната за съдиите, разглеждащи наказателни дела. Програмата на тези обучения е изготвена от Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Обученията се финансират от бюджета на Националния институт на правосъдието и по проект...
повече
12.10.2017

Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление"


Националният институт на правосъдието Ви кани да вземете участие в следното електронно обучение, разработено в рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: Неравноправни клаузи в потребителските договори - актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС Период на провеждане: 17.10 - 20.11.2017 г. ...
повече
12.10.2017

Годишен семинар в областта на законодателството на ЕС за ДДС


За изпълнението на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинарв областта на законодателството на ЕС за ДДС. Обучението се организира от Академията по европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Трир, Германия, на 23-24 ноември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението; Програма
повече
12.10.2017

Годишен семинар на тема "Актуална съдебна практика на Съда на ЕС”


За изпълнението на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в Годишен семинарна тема Актуална съдебна практика на Съда на ЕС. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 30 ноември-01 декември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в Обявлението.
повече
12.10.2017

Семинар на тема "Прилагане на Европейското право на национално равнище: Практическо ръководство – Модул 1”


За изпълнението на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема Прилагане на Европейското право на национално равнище: Практическо ръководство Модул 1. Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) и ще се проведе в Люксембург, на 13-14 ноември 2017 г. Условия и заявка за участие можете да намерите в...
повече
05.10.2017

Отворена е процедура за едномесечна изследователска практика на български съдия в САЩ


Федералния съдебен център във Вашингтон, САЩ и Българският институт за правни инициативи обявяват отворена процедура за кандидатстване за едномесечна изследователска практика на български съдия в САЩ. Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2017 г. Обява и инструкции са налични в интернет на адрес: http://www.bili-bg.org/11/752/news_item.html
повече
04.10.2017

176 съдии от 27 съдилища от Варненския апелативен съдебен район ще участват в обучение-зонално съвещание по актуалните промени в наказателното и търговско правораздаване


Две регионални обучения в рамките на зоналното съвещание на съдиите от Варненския апелативен съдебен район ще се проведат на 6 октомври. Възстановяването на изключително полезната практика за професионално обучение на магистратите чрез зонални съвещания, провеждани по апелативните съдебни райони, се организира по инициатива на Апелативен съд-Варна, със съдействието на Националния институт на правосъдието. Събитието се реализира по проект Качествено професионално обучение за...
повече
14.09.2017

Анкета във връзка с провеждането на чуждоезикови обучения по английски и френски език в рамките на ОПДУ


Анкета във връзка с провеждането на чуждоезикови обучения по английски език и френски език в рамките на бюджетна процедура Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ). Можете да попълните анкетата тук.
повече