21.01.2021

Наръчник на ЕС за жертвите на тероризъм


Европейската комисия публикува Наръчник на ЕС за жертвите на тероризъм, изготвен от Експертния център на ЕС за жертвите на тероризъм. Наръчникът има за цел да подпомогне практическото прилагане на законодателството на ЕС за защита правата на жертвите на тероризъм. Той е придружен от приложение, което съдържа полезна допълнителна информация за защита на жертвите. Наръчникът на ЕС и приложението към него са достъпни в уебсайта на Европейската комисия, в раздела, посветен на защита правата...
повече
20.01.2021

Новата Европейска стратегия за съдебно обучение 2021—2024


На 2.12.2020 г. Европейската комисия прие пакет за модернизиране на правосъдието в ЕС чрез засилване на обучението на работещите в тази сфера. Комисията определи амбициозни цели в своята Европейска стратегия за съдебно обучение за периода 20212024 г., стартира нова Европейска платформа за обучение и публикува Годишен доклад за 2020 г. относно европейското съдебно обучение. Комисията съвместно с институциите за съдебно обучение на национално и европейско ниво изготви документ под формата на...
повече
18.01.2021

Уебинар на ЕМСО на тема „Превенция при управлението на епидемиологични извънредни ситуации: от конкретни и специфични мерки до политики за предварително планиране на здравето”, 21 януари 2021, 14:00 – 15:00 часа


На 21 януари 2020 г. от 14:00 до 15:00 часа чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема Превенция при управлението на епидемиологични извънредни ситуации: от конкретни и специфични мерки до политики за предварително планиране на здравето. Събитието е част от поредицата уебинари в обедната почивка, които ЕМСО организира във формат 1 тема/1 експерт/ 1 час. Лектор ще бъде Франческо де Леонардис, преподавател по административно право...
повече
14.01.2021

Нова информационна система за организиране на процеса на обучение в НИП


От 4 януари 2021 г. Националният институт на правосъдието започна работа с Информационната система за управление на процеса на обучение (ИСУПО). Системата е разработена по проект BG05SFOP001-3.002-0002 Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С въвеждането на системата се създава единна електронна обучителна среда за...
повече
13.01.2021

Дистанционно обучение на тема „Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите“


В периода 25 януари 2021 г. 8 февруари 2021 г. Националният институт на правосъдието организира дистанционно обучение на тема Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите . Обучението има за цел да предостави на участниците практически полезни методи и практики, целящи ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата извънредна епидемична обстановка, довела до съществени промени в режима и начина на работа на...
повече
07.01.2021

НИП стартира електронни дистанционни обучения по английски и френски език за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност


В изпълнение на проект НИП модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за участие в електронни дистанционни обучения по английски и френски език без присъствена част чрез онлайн образователна платформа за чуждоезиково обучение. Предлаганите обучения са: * Електронни дистанционни езикови курсове по общ английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на...
повече
18.12.2020

Курс за самообучение и самоподготовка по юридически английски език


Представяме на Вашето внимание курс за самообучение и самоподготовка по специализиран/юридически английски език в електронен формат, изготвен по проекта на НИП Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ). Курсът е в електронна форма и включва 15 правни теми, включително от правото на ЕС. Материалите са предназначени за колеги, които владеят английски език на нива В1, В2 и С1 и искат да поддържат и/или да опресняват...
повече
08.12.2020

Годишен план за дейността на НИП за 2021 г. Приоритетни области в обучителната дейност през следващата година


На свое онлайн заседание, проведено на 7.12.2020 г. Управителният съвет на НИП прие Годишен план за дейността на Института за 2021 г. Планът за дейността на НИП очертава основни мерки и дейности, които се предвижда да бъдат разработени през следващата година в изпълнение на приетите хоризонтални политики, очертани в Стратегическия план на Института 2020 2022, приет с решение на Управителния съвет на НИП на 2.12.2019 г. В условията на продължаваща пандемична ситуация търсенето на баланс...
повече