17.05.2017

ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, 3 - 5 ЮЛИ 2017 г.


На 3-5 юли 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема Практически въпроси на изпълнителното производство. Новости в автоматизацията на дейностите в съдебно-изпълнителната служба. Обучението е насочено към развиване на професионалните знания, умения и компетентности на държавните съдебни изпълнители. Акцент в обучителната програма са въпросите, свързани със събирането на вземания на органите на съдебната власт, производството по...
повече
17.05.2017

НОВО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНА ТЕМАТИКА


На 25 май стартира новото електронно обучение Защита на потребителите - административноправни аспекти. Обучението е с продължителност до 11 юни 2017 г. и засяга проблемите при издаване и оспорване на заповеди от председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана прилагането на нелоялни практики, на такива на контролните органи за налагане на мерки, свързани с общата безопасност на стоките и услугите, както и административнонаказателно производство при нарушаване забраната за...
повече
16.05.2017

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ, 22 - 23.06.2017 г.


На 22 - 23 юни 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела - Регламент 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Европейска заповед за запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане. Програмата на обучението е разработена с участието на съдиите, членове на Националната съдебна мрежа по...
повече
12.05.2017

ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ - ОБЛИГАЦИОННОПРАВНИ И ВЕЩНОПРАВНИ АСПЕКТИ", 28 - 30 юни 2017


На 28 - 30 юни 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори - облигационноправни и вещноправни аспекти. Програмата на обучението е разработена с участието на съдиите от Върховния касационен съд г-жа Емилия Василева и г-жа Камелия Маринова. Обучението е насочено към повишаване на квалификацията на съдиите на районно, окръжно и апелативно ниво. Програмата на...
повече