22.06.2022

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши съдии, випуск 2021-2022


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от изпитите, положени от кандидатите за младши съдии, випуск 2021-2022 г. в края на задължителното първоначално обучение в НИП.
повече
22.06.2022

Мултипрофесионална група от експерти от органите на съдебната власт, МВР и АСП преминаха обучение по прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие


На 20 юни 2022 г. приключи провеждането на третото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, разработено по проект Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата Защита правата на децата свидетели и жертви на домашно насилие. Обучителният курс беше разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и насочен към подобряване на взаимодействието между различните институции,...
повече
15.06.2022

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши следователи, випуск 2021-2022


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от изпитите, положени от кандидатите за младши следователи, випуск 2021-2022 г. в края на задължителното първоначално обучение в НИП. Резултатите на кандидатите за младши съдии ще бъдат публикувани след приключването на финалните им изпити.
повече
14.06.2022

Програма за обмен на ЕМСО


В периода 13-17 юни 2022 г. Националният институт на правосъдието е домакин на група от дванадесет магистрати и съдебни служители от Естония, Испания, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Унгария. Посещението се провежда в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение и за първи път в него са включени и съдебни служители от държави-членки на ЕС. Участниците в обмена ще се запознаят с българската съдебна система и ще посетят институции и органи на съдебната...
повече
10.06.2022

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши прокурори, випуск 2021-2022


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от изпитите, положени от кандидатите за младши прокурори, випуск 2021-2022 г. в края на задължителното първоначално обучение в НИП. Резултатите на кандидатите за младши следователи и младши съдии ще бъдат публикувани след приключването на финалните им изпити.
повече
10.06.2022

В периода 6–10 юни 2022 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинари за украинските съдии и прокурори


Националният институт на правосъдието проведе два уебинара за повишаване на компетентностите на украинските съдии и прокурори за разследване на престъпления срещу човечеството и военни престъпления в сътрудничество с Националното училище за съдии и Центъра за обучение на прокурори на Украйна и с подкрепата на ГД Правосъдие на Европейската комисия. На 6 юни 2022 г. се проведе първият уебинар, посветен на престъпленията против човечеството и военните престъпления с лекторското участие на...
повече
10.06.2022

Директорът на НИП участва в Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение


На 7 8 юни 2022 г. в Париж, Франция се проведе Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Директорът на Националната школа на магистратурата на Франция (ENM), Натали Роре отправи приветствие към участниците, в което подчерта значението на европейското съдебно обучение за прилагането на върховенството на закона. Генералният секретар на ЕМСО, Маркус Брюкнер и председателят на Общото събрание Ели Ренар, заместник-директор на ENM, специално отбелязаха уебинарите, които...
повече
01.06.2022

Над 50 представители на професионалната общност - съдии, прокурори и съдебни помощници участваха в представянето на анализи с наказателноправна насоченост


На 31 май 2022 г. в хибриден формат бяха представен анализите, разработени по проект НИП модерна институция за съдебно обучение, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление: Анализ на тема Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси, разработен от изследователска общност в състав: Галина Захарова председател на Върховния касационен съд, Галина Тонева-Дачева съдия...
повече
30.05.2022

Присъствено езиково обучение на ЕРА по „Медиация в Европейския съюз“ в гр. Барселона, 19-21 септември 2022 г.


В рамките на проекта на ЕРА Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация, съфинансиран по програма Правосъдие на Европейския съюз се провежда поредица от присъствени езикови семинари по гражданска, търговска и семейна медиация, които ще се проведат в различни европейски държави. Второто планирано обучение за 2022г. и четвъртото от поредицата е на тема Медиация в Европейския съюз Език,право и практика /с фокус върху трансграничната семейна медиация/ и ще се проведе в...
повече