17.09.2021

Покана за участие в присъствени обучения на НИП по английски и френски език за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност


По проект НИП модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма Добро управление НИП набира участници за присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност в областните градове на страната. Записалите се участници в текущи чуждоезикови курсове нямат право да кандидатстват за нов курс, преди да са завършили успешно настоящия. Присъствените езикови курсове се...
повече
16.09.2021

Присъствено езиково обучение на ЕРА по „Семейна медиация“ в гр. Трир, 1-3 декември 2021г.


В рамките на проекта на ЕРА Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация, съфинансиран по програма Правосъдие на Европейския съюз предстои поредица от присъствени езикови семинари по гражданска, търговска и семейна медиация, които ще се проведат в различни европейски държави. Второто планирано обучение за 2021г. е на тема Семейна медиация и ще се проведе в периода 1-3.12.2021г. в гр. Трир, Германия. В обучението е предвидено участието на 3-ма български съдии. Можете да се...
повече
08.09.2021

Провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори и младши следователи – Випуск 2021-2022 г.


За периода 04 октомври 31 декември 2021г. задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори и младши следователи Випуск 2021-2022 г. ще се проведе в синхронна форма чрез интернет, съгласно заповед на директора на НИП. На страницата на Института ще бъдете своевременно информирани за организацията на учебния процес и предприетите мерки в условията на пандемия. За повече информация се обръщайте към служителите в дирекция Начално и въвеждащо обучение, телефони (02)...
повече
01.09.2021

Oбществено обсъждане за промяна на модела за първоначално назначаване в съдебната система


Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание предложението на Националния институт на правосъдието за промяна в модела за първоначално назначаване в съдебната система, докладвано на заседание на Управителния съвет на Института на 19.07.2021 г. Предложението е изготвено въз основа на исторически анализ на традициите и сравнително европейско изследване за статута и обучението на младшите магистрати. По този начин слагаме началото на широка обществена дискусия с участието на...
повече
01.09.2021

Откриване на учебната 2021-2022 година за кандидатите за младши прокурори и младши следователи


Официалното откриване на учебната година за кандидатите за младши прокурори и младши следователи - Випуск 2021-2022 ще се състои на 04.10.2021г., от 10.00 часа чрез платформата за видеоконферентна връзка ZOOM. 29 кандидати за младши прокурори и 17 кандидати за младши следователи ще започнат своето задължително първоначално обучение в НИП. На страницата на Института ще бъдете своевременно информирани за организацията на учебния процес и предприетите мерки в условията на пандемия. За...
повече
31.08.2021

Издание на НИП, посветено на 30 години от приемането на действащата Конституция на Република България и създаването на Конституционния съд


Националният институт на правосъдието отбелязва годишнината от приемането на Конституцията на РБ и създаването на Конституционния съд със сборника Съдебната власт в практиката на Конституционния съд на Република България 1991 - 2021 г.. Изданието е посветено на регулацията и проблемите на съдебната власт в България, като целта му е да бъде улеснено ползването на подбраната съдебна практика от органите на правосъдието - съд, прокуратура, следствие, както и от органите, които са...
повече
25.08.2021

За първи път НИП издава бюлетин с авторски разработки на младши съдии


Брой 5 на електронния бюлетин на Националния институт на правосъдието е вече факт. Верни на традицията да бъдем иновативни, в него предоставихме поле за изява на младшите. Това е първото издание на НИП, съставено изцяло от авторски разработки в областта на наказателното право и процес, на младши съдии от Випуск 2020/2021. Випускът с основание може да бъде наречен виртуален, защото учебната 2020/2021, чието приключване ще отбележим в края на м. август, протече изцяло онлайн. Това беше...
повече
24.08.2021

Присъствен езиков семинар на тема „Гражданска и търговска медиация“ на Академията по Европейско право (ЕРА) на 8-10 ноември 2021 г., гр. София


В рамките на проекта на ЕРА Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация, съфинансиран по програма Правосъдие на Европейския съюз предстои поредица от присъствени езикови семинари по гражданска, търговска и семейна медиация, които ще се проведат в различни европейски държави. Първото обучение е на тема Гражданска и търговска медиация и ще се проведе в периода 8-10.11.2021 г. в гр. София. В обучението е предвидено участието на 8 български съдии. Можете да се запознаете с...
повече