01.12.2017

Европейската мрежа за съдебно обучение откри процедурата за кандидатстване в Програма за обмен 2018


Уважаеми колеги, С удоволствие ви информираме, че Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отвори процедура за кандидатстване в Програма за обмен 2018, както следва: * Специализирани краткосрочни стажове * Краткосрочни стажове за административни ръководители * Двустранни обмени между съдилища и прокуратури * Дългосрочни стажове в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека * Краткорочни стажове в страна членка на Програмата за обмен...
повече
23.11.2017

Втора група за обмен на младши магистрати по програма АЯКОС


От 20 до 24 ноември 2017 г. млади магистрати от школите за съдебно обучение на Белгия, Португалия, Румъния, Франция, Холандия и Германия са на посещение в Националния институт на правосъдието. Заедно със своите български колеги от випуск 2017 2018 на НИП бъдещите магистрати имат възможност да участват в работни сесии, да присъстват на съдебни заседания и лекции, посветени на европейското съдебното сътрудничество. През настоящата година това е втори обмен за младши магистрати, домакинстван...
повече
21.11.2017

Предстои провеждането на обучения, посветени на прилагането на чл. 3 ЕКПЧ и промените в ЗИНЗС


В периода м. ноември м. декември 2017 г. в рамките на проект Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ) (с фокус върху реформата на затворите), осъществяван от Националния институт на правосъдието (НИП) в сътрудничество със Съвета на Европа (СЕ) и финансиран от Доверителния фонд за правата на човека на СЕ, предстои провеждането на две присъствени...
повече
17.11.2017

Интересна статия на Александър Корнезов, посветена на преюдициалното запитване


НИП представя съкратена версия на статията на Александър Корнезов, съдия в Съда на ЕС на тема Десет години преюдициални запитвания критичен преглед и равносметка. Пълният текст можете да намерите в сп. Европейски правен преглед.
повече
16.11.2017

НИП организира обучение на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ"


На 11 - 12 декември 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Обучението е заложено в Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз в периода 2014-2020, и е насочено към развиване на компетентности и практически умения на съдиите,...
повече
08.11.2017

ВРЕМЕННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


Уважаеми колеги, Във връзка с подготовката за годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2018 г. и в изпълнение на чл. 12а от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП проучва възможностите за разширяване състава на временните преподаватели за следните присъствени обучения на магистрати и съдебни служители, които предвиждаме да се проведат през 2018 г:...
повече
06.11.2017

В ПОМОЩ НА КОЛЕГИТЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС


Уважаеми колеги, Националният институт на правосъдието публикува в Портала за електронно обучениеи в екстранетстенографски запис от представянето и дискусията по актуалните въпроси и изменения в НПК, проведена на 6 октомври 2017 г. за съдиите от Варненския апелативен район. Обучението се проведе съвместно с Апелативен съд Варна в рамките на Програмата за Регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване...
повече