22.01.2018

Съвместно обучение на прокурори и полицейски служители за противодействие на престъпленията от омраза


На 22-23 януари 2018 г. в Националния институт на правосъдието ще се проведе съвместно обучение за прокурори и полицейски служители на тема: Престъпления от омраза съвместни действия на прокурори и полицейски служители. Преподавателите са чуждестранни експерти, а учебните материали са изготвени в тясно сътрудничество с техни български колеги от Върховна касационна прокуратура и Академия на МВР. Обучението се провежда в изпълнение на проект Изграждане на съдебно-наказателен отговор на...
повече
18.01.2018

Обучение на тема „Криминалистични експертизи”


В изпълнение на приоритета за организиране на практически обучения за прокурорите, следователите и служителите на разследващите органи, НИП предвижда провеждането на обучение на тема Криминалистични експертизи в периода 7-9 февруари 2018 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието. Лекторите са експерти от Научноизследователския институт по криминалистика на МВР. Акценти в учебната програма са експертизите на оръжие, боеприпаси, наркотични вещества и ДНК-експертизи. Обучението е...
повече
16.01.2018

ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪДИЯ ПО ДЕЛА, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ


В рамките на проекта Надграждащо електронно обучение за национални съдии за работа по дела, свързани с държавни помощи, финансиран от Европейската комисия, Националният институт на правосъдието в партньорство с Академията по европейско право (ЕRA) предлага на Вашето внимание електронно обучение за самоподготовка на тема Променящата се роля на националния съдия в практиката по решаване на дела за държавни помощи в контекста правото на ЕС. Обучението е на английски, френски и немски език и е...
повече
21.12.2017

Резултати от изпълнението на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието" през 2017 г.


В рамките на проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма Добро управление се осъществяват комплекс от обучителни дейности, насочени към магистрати, съдебни служители и разследващи органи. През 2017 г. бяха постигнати следните резултати по предвидените проектни дейности: Дейност 1:Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности...
повече
20.12.2017

Нова специалност „Съдебна администрация”


По искане на министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева от 14.12.2017 г. специалността Съдебна администрация е част от списъка на специалностите за професионално образование и обучение, който списък е задължителен за всички обучаващи институции - професионални гимназии, професионални училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение. Заповедта на министъра на образованието и науката е резултат от инициативата на Националния институт на правосъдието за създаване на...
повече