14.02.2020

ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НИП ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.


Националният институт на правосъдието организира електронни дистанционни обучения по тематики от областта на гражданското право, наказателното правосъдие и използването на съвременните технологии при правораздаването. Обученията ще се провеждат в електронни дистанционни формати в периода 2-31 март 2020 г.: 1. Особености на делбеното производство, свързани с предмета и страните, планирано за периода 2 31.03.2020 г. Преподавател е съдия от Върховния касационен съд. Обучението е съставено от...
повече
14.02.2020

Управителният съвет на НИП прие отчет за дейността на Института през 2019 г.


Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие отчет за дейността на Института през 2019 г. на заседание, проведено на 10 февруари 2020 г. През 2019 г. НИП обучи 9447 съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в 416 обучителни дейности рекорден брой участници от създаването на Института през 2003 г. 15-годишнината на НИП и 25-годишнината на съдебното обучение в България Институтът отбеляза с международна конференция Съдебното обучение минало, настояще и бъдеще,...
повече
13.02.2020

Обучение за съдии, адвокати и медиатори, насочено към ролята на медиацията в изследване на най-добрия интерес на децата


Професионалната асоциация на медиаторите в България отправя покана за участие в обучение, организирано в рамките на проекта Децата на фокус в реформата в съдебната система, осъществяван съвместно с Националната мрежа за децата, Института по социални дейности и практики, Фондация За нашите деца и Асоциация Родители. Обучението ще се проведе на 5 и 6 март 2020 г., от 10.00 до 17. 00 ч. в зала 501 в сградата на Софийския районен съд, бул. Цар Борис III № 54. Програмата на обучението може да...
повече
13.02.2020

Европейската комисия обявява свободна позиция „старши правен експерт“ по предприсъединителен проект на Босна и Херцеговина


Върховният съдебен и прокурорски съвет на Босна и Херцеговина публикува съобщение за длъжността старши правен експерт по предприсъединителен проект Изграждане на ефективна съдебна система в услуга на гражданите. Срокът за кандидатстване е 24 февруари 2020 г. Повече информация за свободната позиция тук.
повече
12.02.2020

Семинар на Академията по Европейско право (ЕРА) на тема „Рамкови решения 829 и 947 и техният ефект върху алтернативите за задържане в Европейския съюз“


Представяме на вниманието на съдиите, прокурорите, следователите и пробационните служители информация за семинара, организиран от Академията по Европейско право на тема Рамкови решения 829 и 947 и техният ефект върху алтернативите за задържане в Европейския съюз на 4 5 май 2020 г. в гр. Букурещ (Румъния) тук.
повече
10.02.2020

Програма за регионално обучение на Националния институт на правосъдието 2020


Националният институт на правосъдието в партньорство със Софийския районен съд организира обучение на тема Правомощия на съда в заповедното и исковото производство във връзка с неравноправни клаузи в потребителските договори. Обучението ще се проведе в четвъртък, 13 февруари 2020 г., от 13.00 ч в сградата на СРС на бул. Цар Борис III с лекторското участие на съдия Тотка Калчева от Върховния касационен съд и съдия Албена Ботева от Софийския градски съд. Това е първото обучение, с което...
повече