15.06.2018

Резултати от проведените изпити на кандидатите за младши съдии


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от проведените финални изпити на кандидатите за младши съдии в НИП. Резултати от проведените изпити на кандидатите за младши съдии
повече
15.06.2018

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК БЕЗ ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ


Във връзка с изпълнението на Дейност 2 Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език на проекта Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ),публикуваме списъците с класираните участници и резервитевелектронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част Обърнете внимание, че крайният срок за потвърждаване на участие е 20 юни 2018 г., сряда, 24,00 часа. Повече информация за...
повече
12.06.2018

Удължава се срокът за заявяване на участие в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част


Във връзка с изпълнението на Дейност 2 Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език на проекта Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ),срокът за заявяване научастие велектронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена части полагане на входящ тестсе удължава до 13 юни 2018 г., сряда, 24,00 часа Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената...
повече
12.06.2018

НИП посреща 130 представители на националните и европейските обучителни институции на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение


В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз на 14 и 15 юни 2018 г. в хотел Палас, к.к. Cв. св. Константин и Елена, Варна, Националният институт на правосъдието e домакин на 21-то Общо събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Морската столица на България, гр. Варна, посреща 130 представители на националните обучителни институции на държавите членки на Европейския съюз, на европейските обучителни институции, както и наблюдатели и партньори на...
повече
07.06.2018

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Във връзка с влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на 05.07.2018 г. в гр. Пловдив Националният институт на правосъдието организира обучение на тема Актуални положения в защитата на личните данни в светлината на общия регламент относно защитата на данните, предназначено за административните ръководители и съдии от окръжните и районните съдилища. Обучението се организира в рамките на проект BG05SFOP001-3.002-0001 Качествено...
повече
04.06.2018

Предоставяне на електронни дистанционни обучения по английски и френски език без присъствена част


Във връзка с изпълнението на Дейност 2 Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език на проекта Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ), магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следнитеелектронни дистанционни обучения без присъствена част: * Електронни дистанционни общообразователни езикови курсове поанглийски и френски език за нива B1 и...
повече