06.12.2019

НИП публично представи резултатите от успешното изпълнение на проектите, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“


18 592 магистрати, служители на разследващите органи и други представители на професионалната общност са обучени в рамките на инициативите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Оперативна програма Добро управление през изминалите три години. Директорът на НИП Миглена Тачева представи днес постигнатите резултати по стратегическите проекти Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието и Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от...
повече
03.12.2019

НИП успешно изпълни проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по ОП „Добро управление“


Националният институт на правосъдието успешно изпълни проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. В рамките на тригодишното изпълнение на проекта бяха организирани разнообразни дейности, насочени към повишаване на компетентността и професионалната подготовка на съдии,...
повече
02.12.2019

ЗАПОЧНА ТРИДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ АКАДЕМИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И НИП


Тридневно обучение на Академията по европейско право (ERA) Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители започна днес, 2.12.2019 г., в Националния институт на правосъдието. То се провежда с подкрепата на Института като част от проекта По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа и е поредното от пакет идентични обучения, които ще се проведат в различни...
повече
25.11.2019

НИП УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ


В периода 25.11-10.12.2019г., Националният институт на правосъдието, в сътрудничество с Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура и Главна дирекция Национална полиция участва в информационна кампания във връзка с Международния ден за борба с насилието срещу жени 25 ноември. Кампанията се провежда в изпълнение на проект Ефективни стратегии и практики в системата на наказателното правосъдие за борба с насилието по полов признак в Източна Европа (2018-2020),...
повече
22.11.2019

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДИРЕКТОРА НА НИП Г-ЖА МИГЛЕНА ТАЧЕВА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА


Поздравителен адрес
повече
18.11.2019

ВТОРА СЕДМИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОБМЕН НА МЛАДИ МАГИСТРАТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


В периода 18 - 22 ноември 2019 г. Националният институт на правосъдието е домакин на втората седмица от обменната програма за младши магистрати АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение. В програмата участват 31 младши магистрати от школите за съдебно обучение. Младши магистрати от школите за съдебно обучение на Италия, Австрия, Латвия, Германия, Франция, Португалия, Словения и Молдова заедно със своите български колеги от випуск 20192020 на кандидатите за младши съдии, младши...
повече