17.11.2017

Интересна статия на Александър Корнезов, посветена на преюдициалното запитване


НИП представя съкратена версия на статията на Александър Корнезов, съдия в Съда на ЕС на тема Десет години преюдициални запитвания критичен преглед и равносметка. Пълният текст можете да намерите в сп. Европейски правен преглед.
повече
16.11.2017

НИП организира обучение на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ"


На 11 - 12 декември 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Обучението е заложено в Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз в периода 2014-2020, и е насочено към развиване на компетентности и практически умения на съдиите,...
повече
14.11.2017

Дни на отворените врати в НИП


На 14.11.2017 г. в НИП при голям интерес беше представена новата книга на съдията от Върховния касационен съд Галина Тонева, Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право. На 10.11.2017 г. в НИП беше представен анализ на тема Производства по Закона за наследството, изготвен от екип от съдии, ръководен от съдия Светла Калинова, ВКС, по проект Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, осъществяван с финансовата...
повече
08.11.2017

ВРЕМЕННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


Уважаеми колеги, Във връзка с подготовката за годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2018 г. и в изпълнение на чл. 12а от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП проучва възможностите за разширяване състава на временните преподаватели за следните присъствени обучения на магистрати и съдебни служители, които предвиждаме да се проведат през 2018 г:...
повече
06.11.2017

В ПОМОЩ НА КОЛЕГИТЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС


Уважаеми колеги, Националният институт на правосъдието публикува в Портала за електронно обучениеи в екстранетстенографски запис от представянето и дискусията по актуалните въпроси и изменения в НПК, проведена на 6 октомври 2017 г. за съдиите от Варненския апелативен район. Обучението се проведе съвместно с Апелативен съд Варна в рамките на Програмата за Регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване...
повече
03.11.2017

ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “ПО-ДОБРО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС ЗА СЕМЕЙНОТО И НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО”


31 съдии и експерти на Министерството на правосъдието обсъдиха прилагането на регламентите на ЕС в областта на семейното и наследственото право в пилотно обучение, проведено на 2 - 3 ноември 2017 г. по проекта По-добро прилагане на регламентите на ЕС за семейното и наследственото право, осъществяван съвместно с Академията по европейско право по програма Правосъдие на Европейската комисия. Програмата на обучението е разработена от международен екип от експерти с участието на г-жа...
повече
02.11.2017

Обучение "Най-добрите европейски практики и стандарти, относими към алтернативите на лишаването от свобода"


В периода 31 октомври - 01 ноември 2017 г. в гр. София, хотел Сити Авеню се проведе обучение на тема: Най-добрите европейски практики и стандарти, относими към алтернативите на лишаването от свобода. Обучението се проведе от Националният институт на правосъдието, в партньорство с Главна дирекция Изпълнение на наказанията към МП и със Съвета на Европа. Това е първото съвместено обучително събитие, организирано в рамките на проект Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и...
повече
01.11.2017

Проект „Усъвършенстване на познанията в областта на криминалистичните експертизи в съдебните системи на България и Румъния”


20 прокурори и следователи и 18 кандидати за младши следователи обсъдиха практически въпроси в областта на балистичните експертизи в рамките на обучението на тема Експертизи на оръжия и боеприпаси, което се проведе на 30 31.10.2017 г. Колегите от Нидерландския институт по криминалистика, г-жа Марлиз Бестебройтие и г-н Роб Хермсен, и заместник-директорът на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология към МВР, г-н Владислав Янев представиха въпросите, свързани с...
повече