26.02.2021

Пресконференция за представяне на проектите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г.


Поставили сме си амбициозни цели, които в рамките на 4-годишния период на изпълнение на проектите на НИП по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. ще постигнат устойчивост на професионалните знания и умения по прилагане на основните права и развиване на дигитализацията в съдебното обучение. С тези думи директорът на НИП г-жа Миглена Тачева обобщи съдържанието на проектите на Националния институт на правосъдието, изпълнявани с подкрепата на Програма Правосъдие на Норвежкия финансов...
повече
26.02.2021

Покана за участие в онлайн обучения по английски език във виртуална класна стая за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност


В изпълнение на проект НИП модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за заявяване за участие в онлайн обучения по английски език в групова форма във виртуална класна стая. Предлаганите обучения са: * Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4...
повече
26.02.2021

Онлайн дискусия на съдията от ЕСПЧ Йонко Грозев с кандидатите за младши магистрати в НИП


Значение на Европейската конвенция за правата на човека за защита на основните права на национално ниво бе темата на онлайн дискусията, която НИП организира с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека, кандидатите за младши магистрати от випуск 2020-2021 и постоянните преподаватели на Националния институт на правосъдието. Европейската конвенция за правата на човека, винаги ще има своята актуалност. Пандемичните условия, в които живеем и работим, повдигат нови...
повече
25.02.2021

Уебинар на ЕМСО на тема „Право на ЕС в областта на равенството на половете”, 4 март 2021, 14:00 – 15:00 часа


На 4 март 2021 г. от 14:00 до 15:00 часа чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема Право на ЕС в областта на равенството на половете. Събитието е част от поредицата уебинари в обедната почивка, които ЕМСО организира във формат 1 тема/1 експерт/ 1 час. Модератор на събитието е съдия Фернандо Дуарте от Апелативния административен съд на Лисабон. Основен панелист на уебинара е Кристина Круз, преподавател по трудово право в...
повече
24.02.2021

Посолство на Република Франция в България предоставя стипендии на български магистрати за участие в обучения, предлагани от Националното училище за магистрати


Посолството на Република Франция в България предоставя възможност за отпускане на стипендии на български магистрати за участие в обучения на френски и английски език от каталога на френското Национално училище за магистрати (ENM). Документите за кандидатстване се попълват на езика, на който ще се провежда обучението. Списък на обучениятa на български език, за които се отпускат стипендии на френското правителство и срокове за кандидатстване можете да намерите ТУК. Подробна информация...
повече
23.02.2021

Позиция на Националния институт на правосъдието


По повод съобщение на сайта на ВКС и отразеното в медиите заседание на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието, проведеното на 22.02.2021 г., НИП предоставя позицията (виж тук) на Председателя на Управителния съвет на НИП и Председател на ВКС г-н Лозан Панов по приложението на чл. 255, ал. 2 от Закона за съдебната власт и предложената от него процедура за реализиране правото на втори мандат на тогавашния директор г-н Драгомир Йорданов, изразена през 2016 г. Националният...
повече
22.02.2021

Уебинар на тема „Въззивно производство – актуална практика на Върховния касационен съд по общите и частните производства“


На 24 март 2021 г. от 13.00 16.00 ч. Националният институт на правосъдието организира уебинар Въззивно производство актуална практика на Върховния касационен съд по общите и частните производства. Преподавател в обучението е съдия Емануела Балевска, председател на 2-ро гражданско отделение на Върховния касационен съд. Обучението е насочено към съдиите от окръжните и апелативните съдилища, разглеждащи въззивни производства по граждански дела. С цел по-голяма практическа полезност на...
повече
16.02.2021

Покана за участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност


В изпълнение на проект НИП модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за заявяване за участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма. Обученията ще се проведат при издадена съответна заповед на министъра на здравеопазването, допускаща присъствено провеждане на подобен тип дейност. Предлаганите обучения са: * Присъствени езикови курсове по...
повече
16.02.2021

Електронно дистанционно обучение на тема "Надзорът за законност при епидемия, пандемия и извънредно положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство"


Националният институт на правосъдието, съвместно с Прокуратурата на Република България, организира електронно дистанционно обучение на тема Надзорът за законност при епидемия, пандемия и извънредно положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство. Обучението акцентира върху правомощията по упражняване на ефективен надзор за законност върху дейността на административните органи и издаваните от тях актове в условията на епидемия, пандемия и...
повече