28.11.2022

Смесена група от съдии, адвокати и експерти от КЗД преминаха обучение по проблеми на дискриминацията, основана на пола


На 25 ноември 2022 г. приключи провеждането на петото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, организирано по проект Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата Дискриминация, основана на пола основни положения, възможности за защита. Развитие на практиката. Едномесечният обучителен курс беше разработен от мултипрофесионален екип от експерти от органите на съдебната...
повече
25.11.2022

НИП организира поредица от срещи на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека с професионалната общност


В периода 24-27 ноември 2022 г. с поредица от обучителни дейности с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека, Националният институт на правосъдието отбелязва 30-годишнината от присъединяването на България към Европейската конвенция за правата на човека. На 24 ноември 2022 г. в зала 201 на НИП се проведе среща-дискусия в хибриден формат на тема Актуална практика на Европейския съд по правата на човека, в която се включиха над 100 съдии, прокурори, следователи,...
повече
23.11.2022

Награден е отборът на НИП, взел участие в престижното състезание ТЕМИС


По предложение на директора на Института г-жа Миглена Тачева, с решения от 15.11.2022 г. и 23.11.2022 г. на Съдийска и Прокурорска колегии на ВСС, отборът на Националния институт на правосъдието, в състав Калина Станчева младши съдия в СГС, Радослав Ангелов, младши съдия в ОС - Ловеч и Георги Коджаниколов младши прокурор в РП - Пловдив, с ръководител Ангелина Лазарова, съдия в АС Варна, е поощрен, на основание чл. 304, ал. 1, вр. чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт с парични...
повече
18.11.2022

Смесена група от магистрати и полицейски служители преминаха обучение по проблемите на сексуалната експлоатация


На 17 ноември 2022 г. приключипровеждането на четвъртото електронно дистанционно обучениена Националния институт на правосъдието, организирано по проект Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилиена Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по тематаСексуална експлоатация. Наказателноправен режим. Едномесечният обучителен курс беше разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати и...
повече
18.11.2022

Над 80 съдии и други представители на професионалната общност участваха във форум „Диалогът между националните съдилища и Съда на Европейския съюз“ с участието на европейските съдии Александър Арабаджиев и Александър Корнезов


На 18.11.2022 г. в зала Средец в гр. София, хотел Балкан се проведе форумът Диалогът между националните съдилища и Съда на Европейския съюз, организиран от Националния институт на правосъдието по повод 70 години от създаването на Съда на Европейския съюз. В събитието се включиха съдии от Върховния касационен съд, от съдилищата в страната и членове на Българската асоциация за Европейско право. Събитието се проведе по инициатива на съдия Галина Захарова, председател на Върховния касационен...
повече
17.11.2022

Симулирани процеси свързаха осем съдебни зали в Испания и България


На 15-16.11.2022г. кандидатите за младши съдии на Националния институт на правосъдието и техните колеги от Испанската съдебна школа приложиха в действие основния инструмент за събиране на доказателства по наказателни дела между държавите членки на ЕС. Взаимно отправените европейски заповеди за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка бяха изпълнени от компетентните органи в атмосфера на стриктно спазване на европейските и национални норми, уважение и желание за сътрудничество....
повече
17.11.2022

Учебни посещения през първото полугодие на 2023 г.


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в следните учебни посещения през първото полугодие на 2023 г.: I.Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Страсбург; II.Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург; III.Учебно посещение в Институции на ЕС, Брюксел; IV.Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права и Службата на ООН по наркотиците и престъпността , Виена; V.Учебно посещение в Евроджъст; VI.Учебно посещение в...
повече
17.11.2022

НИП представя самообучителни видеоматериали за работа с Единната информационна система на съдилищата


По инициатива на Националния институт на правосъдието в периода м. юли м. октомври 2022 г. бяха разработени самообучителни видеоматериали за Единната информационна система на съдилищата, предназначени за съдии и съдебни служители. Материалите са подготвени от екипи на Окръжен съд Варна и Районен съд Пловдив и са организирани в пет тематични раздела: Регистриране и разпределение на постъпващи документи в ЕИСС Производство на граждански дела на първа инстанция Администриране на...
повече