Актуално

Начало | Актуално

Публична лекция на съдия Марияна Кънчева от Общия съд на ЕС в Люксембург на тема „Административният съдия и Европейският съюз. Обща система на европейското административно правосъдие”

05.04.2017
На 20 април 2017 г. (четвъртък) от 9,30 часа в зала 201 на Националният институт на правосъдието организира публична лекция на тема "Административният съдия и Европейският съюз. Обща система на европейското административно правосъдие" със съдия Марияна Кънчева от Общия съд на ЕС в Люксембург. 
Електронни заявки за участие, достъпни на интернет страницата на НИП (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие, могат да се подават в срок до 12 април 2017 г. (сряда).
 
Лице за контакт: г-жа Кремена Хараланова, старши експерт, e-mail: k.haralanova@nij.bg, тел. 02/ 9359185.
 
 

назад