Актуално

Начало | Актуално

Посещение на делегация от Киргизстан в Националния институт на правосъдието, на 6 април 2017 г.

06.04.2017

На 6 април 2017 г., на работно посещение в Националния институт на правосъдието пристига делегация от Киргизстан, по линия на проект „Насърчаване на върховенството на закона в Киргизстан”, финансиран от Европейския съюз. Посещението е по инициатива на гостуващата делегация, проявила интерес към близко сътрудничество с Прокуратура на Република България по програмите за продължаващо обучение на прокурори.

 
В хода на визитата са предвидени срещи в НИП, насочени към цялостната дейност на Института, с акцент върху провежданото начално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори; цялостната рамка на процеса за професионално обучение, както и спецификите на електронното обучение, заемащо все по-съществена част в учебната програма на НИП.
 
В заключителната част от посещението си в Националния институт на правосъдието, гостите ще имат възможност да се запознаят с учебната база и възможностите за достъп до информационни източници, предоставяни от Учебно-информационния център, както и да се срещнат с кандидати за младши прокурори и техните преподаватели, които да споделят свои впечатления от обучението си в Института.
 

назад