Актуално

Начало | Актуално

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СЪДЕБНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

13.04.2017

В периода 18 - 26 април 2017 г. Националният институт на правосъдието организира Европейска седмица на съдебното обучение, посветена на подписването на Договора за присъединяването на България към Европейския съюз на 25.04.2005 г. и десетгодишнината от влизането му в сила на 1 януари 2007 г. 

 
Европейската седмица на съдебното обучение включва събития, насочени към ефективното прилагане на правото на ЕС и спазването на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Планираните дейности се осъществяват в рамките на проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, изпълняван по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, средствата на бюджета на Националния институт на правосъдието, както и с подкрепата на Европейската мрежа за съдебно обучение.
 
Инициативата стартира през м. март т.г. с пилотни обучения по Европейско право, с участието на съдия Александър Арабаджиев от Съда на ЕС и съдия Александър Корнезов от Общия съд на ЕС. Каталогът от европейски събития през м. април продължава с публичната лекция на съдия Марияна Кънчева от Общия съд на ЕС, обученията със съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека, с доц. Ат. Семов от Софийския университет,както и с български магистрати от Върховния касационен съд и Върховна касационна прокуратура.
 
Повече от 220 съдии, прокурори, следователи, инспектори и експерти към Инспектората към Висшия съдебен съвет, служители на Министерството на правосъдието, както 10 магистрати от други страни-членки на ЕС се предвижда да се включат в планираните обучения.
 
Каталог на събитията, включени в Европейската седмица на съдебното обучение:

1. Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по административноправни въпроси
Лектор: съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека
18.04.2017 г. 9.30 - 12.30 ч.; зала 201 на НИП;
Обучението се осъществява по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"
 
2. Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по наказателноправни въпроси
Лектор: съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека
18.04.2017 г. 14.00 -17,30 ч., зала 201 на НИП; 
Обучението се осъществява по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"
 
3. Прилагането на принципа "Nе bis in idem" при конкуренция между наказателната отговорност и административнонаказателната отговорност спрямо едно лице за едно и също деяние. Преглед на практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека
Лектор: съдия Галина Захарова от Върховния касационен съд
19.04.2017 г., зала 201 на НИП; 
Обучението се осъществява по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"
Всички места запълнени.
 
4. Публична лекция на съдия Марияна Кънчева, Общ съд на ЕС на тема "Административният съдия и Европейският съюз. Обща система на европейското административно правосъдие"
20.04.2017 г. , зала 201 на НИП
 
5. Ролята на националния съдия и механизми за определяне приложимостта на правото на ЕС. Тълкуване на правото на ЕС. Практиката на Съда на ЕС като източник на правото на ЕС
Лектор: доц. д.ю.н.Ат. Семов
20.04. 2017 г., конферентна зала на Съдебната палата; 9,30 - 18,00 ч.
С участието на съдии и съдебни помощници от Търговската колегия на Върховния касационен съд
Всички места запълнени.
 
6. Международно сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за арест
Лектори: съдия Лада Паунова от Върховния касационен съд, прокурор Величка Смилянова, от Върховна касационна прокуратура, прокурор Каролина Хлебарова от Върховна касационна прокуратура, съдия Татяна Грозданова, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка за България в Европейската съдебна мрежа
24 - 26 април 2017 г., зала 201 на НИП
 

назад