Актуално

Начало | Актуално

ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, 3 - 5 ЮЛИ 2017 г.

17.05.2017
     
 
На 3-5 юли 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема "Практически въпроси на изпълнителното производство. Новости в автоматизацията на дейностите в съдебно-изпълнителната служба".
 
Обучението е насочено към развиване на професионалните знания, умения и компетентности на държавните съдебни изпълнители. Акцент в обучителната програма са въпросите, свързани със събирането на вземания на органите на съдебната власт, производството по стабилизация на търговец, въведено с новата част пета от Търговския закон, както и измененията в Закона за особените залози.
 
Програмата на обучението е разработена от съдии в Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд и IT експерт.
 
Моля, държавните съдебни изпълнители, проявили интерес да участват в събитието, да потвърдят това до 12 юни 2017 г. чрез попълване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.
 
Участниците следва да попълнят преди обучението и Въпросник за участие. За попълвалите този въпросник по други обучения, не се изисква повторното му изпращане.
 
Командировъчните разходи (пътни, дневни разходи и разходи за хотелско настаняване) на участниците в обучението са за сметка на проекта.
 
Лице за контакт: Люба Райнова, програмен координатор, сл. тел. 029359126; моб. тел.:0888659562, email: l.rainova@nij.bg.
 

 


назад