Актуално

Начало | Актуално

НОВО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНА ТЕМАТИКА

17.05.2017

На 25 май стартира новото електронно обучение "Защита на потребителите - административноправни аспекти".

Обучението е с продължителност до 11 юни 2017 г. и засяга проблемите при издаване и оспорване на заповеди от председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана прилагането на нелоялни практики,  на такива на  контролните органи за налагане на мерки, свързани с общата безопасност на стоките и услугите, както и  административнонаказателно производство при нарушаване забраната за нелоялни търговски практики. Преподавател е съдия Антоанета Аргирова от Административен съд София-град. Обучението е насочено към административните съдии, както и към всички заинтересувани от материята.

Заявка за участие може да попълните от тук


назад