Актуално

Начало | Актуално

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ

26.06.2017
На 22-23 юни 2017 г. в Малта се проведе двадесетото Общо събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Създадена през 2000 г., ЕМСО определя стратегическите приоритети в европейското съдебно обучение и отчита изпълнението на целите си на ежегодно провеждано Общо събрание с участието на представители на всички съдебни обучителни институции, членове и наблюдатели в ЕМСО, както и на служителите на нейния Секретариат.
 
Събранието беше открито от домакина и председател на Комитета за съдебно обучение на Малта, съдия Майкъл Малия и от генералния секретар на Мрежата, съдия Войчех Постулски. Приветствия бяха отправени от съдия Дейвид Скиклуна от Върховния съд на Малта и от г-н Марк Йорна от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия.
 
Общото събрание продължи с годишния доклад на генералния секретар на ЕМСО за 2016-та година и предложените дейности през 2018-та. На Събранието бяха приети два нови пълноправни члена с досегашен статут на наблюдатели – Администрацията на главния прокурор на Естония и Администрацията на главния прокурор на Литва. С оглед Стратегическия план за 2021-2027 г. на ЕМСО бяха обсъдени целите на Мрежата, задълбочаващо се участие на членовете и наблюдателите в нейните дейности, както и сътрудничеството с външни партньори и трети страни.
 
В рамките на предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, Националният институт на правосъдието ще бъде домакин и заедно с ЕМСО ще организират двадесет и първото Общо събрание на Мрежата. Директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Миглена Тачева, отправи приветствие към участниците на форума, придружено с кратко видео, представящо страната, предоставено на НИП с любезното съдействие на Министерството на туризма.
 
 

назад