Актуално

Начало | Актуално

Нова магистърска програма „ИКОНОМИКА И ПРАВО” (от 2017 г.) в СУ „Св. Климент Охридски”

01.08.2017
От есента на 2017 г. в Стопанския факултет съвместно с Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" се предлага новата Магистърска програма „ИКОНОМИКА И ПРАВО”. Магистърската програма е насочена към юристи и икономисти. Целта на програмата е надграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на професионалисти, работещи в областта на управлението, администрацията, регулирането и анализа на стопански процеси. Тя е предназначена за юристи, специализирани в търговско, данъчно, конкурентно и финансово право, юристи и икономисти, заети като администратори в регулаторни органи, както и юристи и икономисти, управляващи бизнес предприятия. Програмата има интердисциплинарен характер и е създадена с общите усилия на два факултета на Софийския университет, Стопанския и Юридическия, и двата заемащи първо място в своята област по успешна реализация на студентите според класацията на факултетите, ежегодно изготвяна от Министерство на образованието.
 
Продължителността на магистърската програма е една година и започва от зимния семестър на 2017/2018 г. С успешното й завършване студентите ще получат образователна степен "Магистър по икономика”.
 
Включването в програмата става с подаване на документи и след провеждане на събеседване, насрочено за 12.09.2017 г. Годишната такса за учебната 2017/18г. е 1800 лв.
 
Повече информация за Магистърска програма: ИКОНОМИКА И ПРАВО можете да получите тук.
 

назад