Актуално

Начало | Актуално

Анкета във връзка с провеждането на чуждоезикови обучения по английски и френски език в рамките на ОПДУ

14.09.2017

Анкета във връзка с провеждането на чуждоезикови обучения по английски език и френски език в рамките на бюджетна процедура „Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието” и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ).

 
Можете да попълните анкетата тук.
 

назад